Cichorei nieuwsberichten archief


30 september 2019

Rassenkeuze 2020

Tegelijk met de contractering maakt u een keuze voor het cichoreiras wat u komend seizoen uit gaat zaaien. Afhankelijk van de verwachte... Lees verder


30 september 2019

Check of uw perceel geschikt is voor cichoreiteelt in 2020

Een van de belangrijkste factoren voor een topopbrengst cichorei is de keuze van het perceel. In dit bericht zetten we de top 10 van... Lees verder


27 augustus 2019

Aandachtpunten bij verlading van de cichorei.

Een goede ligplaats is van groot belang voor een vlotte verlading. Daarnaast heeft u zelf ook invloed op een vlotte verlading van uw... Lees verder


20 augustus 2019

Oogsttips cichorei

De oogst van cichorei vergt vakmanschap van teler en rooiermachinist; de cichoreiwortel kenmerkt zich immers als breekbaar en diep... Lees verder


7 augustus 2019

Gezond loof betekent een hogere opbrengst!

Ook bij cichorei geldt dat het lang gezond houden van het loof een hogere opbrengst opleverd. Dat bleek uit een serie bladgezondheidsproeven... Lees verder


21 juni 2019

Bladluizen in cichorei

Alhoewel er in deze tijd van het jaar altijd wel bladluizen aanwezig zijn in de cichorei, veroorzaken ze weinig schade aan het gewas... Lees verder


16 mei 2019

Effectiviteit herbiciden is afhankelijk van weersomstandigheden

De effectiviteit van herbiciden hangt nauw samen met de weersomstandigheden voor, tijdens en na toepassing. Dit geldt zeker ook voor... Lees verder


10 mei 2019

Toegelaten middelen cichorei mei 2019

Een overzicht van de momenteel toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in de cichoreiteelt vindt in dit bericht. De lijst wordt geactualiseerd... Lees verder


9 mei 2019

Afgevreten cichorei door houtduiven

Houtduiven pikken aan de bladeren of het groeipunt. Hierdoor blijft de ontwikkeling van de planten achter, kan het gewas later sluiten... Lees verder


9 mei 2019

Bestrijding aardappelopslag in cichorei

Door de relatief warme winterperiode wordt nu al veel aardappelopslag waargenomen, met name op percelen waar vorig jaar aardappelen... Lees verder


8 mei 2019

Dag Onkruid!

Op dinsdag 28 mei 2019 organiseert InnovatieVeenkoloniën, in samenwerking met IRS, Avebe, Suiker Unie, WUR en Sensus, alweer haar... Lees verder


25 apr 2019

Pas op voor slakken in cichorei!

Zodra de eerste planten van cichorei bovenkomen, is het oppassen voor slakken. Slakkenschade is het snelst te verwachten op vochtige... Lees verder


25 apr 2019

IRS Diagnostiek staat weer voor u klaar

Net als voorgaande jaren staat ook dit seizoen IRS Diagnostiek weer voor u klaar om de oorzaak van slecht groeiende of wegvallende... Lees verder


19 april 2019

Opkomstberegening in cichorei

Als het cichoreizaad in droge grond ligt en er is op korte termijn geen uitzicht op regen, overweeg dan opkomstberegening. Lees verder


28 maart 2019

Leg een vals zaaibed aan, maar wacht met zaaien op hogere temperaturen

In de maand maart hebben de weersomstandigheden zich tot nog toe niet of nauwelijks geleend voor het aanleggen van een vals zaaibed... Lees verder


28 maart 2019

Kalibemesting in cichorei

Cichorei staat bekend als een gewas wat veel kalium opneemt en afvoert bij de oogst. De opname en afvoer door de wortels bedraagt circa... Lees verder


15 maart 2019

Nieuwsbrief voorjaar 2019

In 2019 blijft de focus liggen op opbrengstverhoging. Ook onder bijzondere weersomstandigheden tonen telers aan dat 10 ton of meer... Lees verder


7 maart 2019

Toegelaten middelen cichorei

Een overzicht van de momenteel toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in de cichoreiteelt vindt in dit bericht. De lijst wordt geactualiseerd... Lees verder


27 februari 2019

Bonalan nu toepassen

Door de gunstige weersomstandigheden van de afgelopen tijd begint de grond op plekken droog genoeg te worden om deze te kunnen bewerken.... Lees verder


18 januari 2019

Beperk schade door aaltjes in cichorei

Wortellesieaaltjes kunnen veel schade doen in cichorei. Ook sommige vrijlevende wortelaaltjes en wortelknobbelaaltjes kunnen schade... Lees verder


14 dec 2018

IRS heeft een nieuwe cichoreiteeltspecialist

Per 10 december 2018 hebben wij Jan-Kees Boonman als nieuw contactpersoon bij het IRS voor de cichoreiteelt verwelkomt. Wij wensen... Lees verder


27 November 2018

Nieuwe cijfers cichoreirassen

Door de extreme weersomstandigheden in 2018 zijn er voor cichorei geen nieuwe opbrengstcijfers beschikbaar gekomen. Wel zijn er goede... Lees verder


5 November 2018

Eerste voedingsvezel natuurlijk geverifieerd volgens ISO

Inuline producent Sensus heeft vandaag aangekondigd dat hun volledige assortiment aan op cichorei gebaseerde inuline en oligofructose... Lees verder


24 september 2018

Let op aaltjes bij de perceelskeuze!

Cichorei is gevoelig voor vrijlevende wortelaaltjes, wortelknobbelaaltjes en wortellesieaaltjes. Deze aaltjes zorgen voor een vertraagde... Lees verder


24 september 2018

Raskeuze 2019

Met de contractering van de cichorei start ook de zaadbestelling. Afhankelijk van de onkruiddruk kiest u voor een gangbaar of een herbicidetolerant... Lees verder


24 september 2018

Onderschat de perceelskeuze niet!

De perceelskeuze is één van de belangrijkste succesfactoren als het gaat om het bereiken van een hoge inuline-opbrengst. Wees daarom... Lees verder


17 september 2018

Force werkt alleen tegen bodeminsecten

Sinds het verbod op neonicotinoiden is het niet meer mogelijk om zaad met Poncho Beta te bestellen. Vanaf 2019 is hiervoor Force (tefluthrin)... Lees verder


14 juni 2018

FDA erkent inuline & oligofructose als voedingsvezel

De FDA (United States Food and Drug Administration) heeft inuline en oligofructose uit cichoreiwortel erkend als voedingsvezel. Dit... Lees verder


21 juni 2018

Let op schade door insecten

In cichorei kunnen verschillende insecten de bladeren aantasten. Bij droog en schraal weer, zijn vaak tripsen en bovengrondse springstaarten... Lees verder


30 april 2018

Diagnostiek – nieuw adres!

Ook na onze verhuizing van Bergen op Zoom naar Dinteloord staat IRS Diagnostiek weer voor u klaar om de oorzaak van slecht groeiende... Lees verder


25 april 2018

Voorkom schade door houtduiven

Ieder jaar veroorzaken houtduiven schade in cichorei door het aanpikken van de bladeren of het groeipunt. Hierdoor blijft de ontwikkeling... Lees verder


12 april 2018

Hoe blijven we onkruid in cichorei de baas

De onkruidbeheersing in cichorei start voor opkomst. De juiste inzet van de herbiciden is cruciaal voor een geslaagde onkruidbestrijding.... Lees verder


12 apr 2018

Onkruidbestrijdingsadvies (tabel) inulinecichorei 2018

Meer informatie over onkruidbestrijding in cichorei kunt u vinden in het ‘onkruidbestrijdingsadvies inulinecichorei 2018’. Lees verder


12 april 2018

Muizen vreten cichoreizaad op

Schade door muizen kunt u bij cichorei beperken door nu maatregelen te nemen. Ongekiemde zaden worden door muizen opgevreten. Zo kan... Lees verder


5 april 2018

Vloeibare PK-meststof bij zaai is rendabel

Vloeibare PK-meststoffen met een lage EC, toegepast in de zaaivoor, kunnen de inuline-opbrengst verhogen. Uit driejarig onderzoek met... Lees verder


29 maart 2018

Cichorei zaaien: pak de eerste de beste kans!

Het zaaien van cichorei is nog niet van start gegaan door de kou en de regen. Mogelijk is er pas vanaf de tweede week van april de... Lees verder


22 maart 2018

Stikstof en kalium belangrijk voor cichorei

Voor cichorei belangrijke nutriënten zijn stikstof en kalium. In de komende weken komt bemesting met deze nutriënten weer in beeld. Lees verder


22 maart 2018

Te lage pH slecht voor cichorei

Voor een geslaagde cichoreiteelt is een voldoende hoge pH van de bouwvoor een voorwaarde. Indien dit niet het geval is, kan een bekalking... Lees verder


8 maart 2018

Toegelaten middelen cichorei

Een overzicht van de momenteel toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in de cichoreiteelt vindt in dit bericht. De lijst wordt geactualiseerd... Lees verder


8 maart 2018

Bonalan: goed inwerken en vocht zijn cruciaal

Bonalan is effectief tegen o.a. meldensoorten, veelknopigen en grassen, als het op de juiste manier wordt ingezet. Spuit bij bewolkt... Lees verder


8 maart 2018

Leg een vals zaaibed aan voor een betere opkomst

Een vals zaaibed is op zwaardere zavelgronden (>20% slib) een belangrijk middel om te komen tot het gewenste plantaantal van circa... Lees verder


1 maart 2018

Cichorei als multi-inzetbaar gewas voor voedingsvezel en medicinale terpenen

CHIC is een onderzoeks- en innovatie project ondersteund door het Horizon 2002 programma van de Europese Unie. Het budget van €7.3... Lees verder


15 januari 2018

Minimaal 75% driftreductie verplicht

Vanaf 1 januari 2018 is bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen minimaal 75% driftreductie verplicht. De datum van de inwerkingstreding... Lees verder


15 december 2017

verlading van cichorei in het einde van de campagne

Een vlotte verlading van de cichorei is in ieders belang, zowel voor de teler, de vervoerder als voor Sensus. In dit artikel staan... Lees verder


21 September 2017

Insturen zaaischijven voor zaaischijvenkeuring

Ook in 2018 is een homogeen, regelmatig plantenbestand belangrijk voor de opbrengst van de cichorei. Daarvoor is het belangrijk te... Lees verder


5 december 2017

Rassenlijst cichorei 2018

Onlangs is de aanbevelende rassenlijst voor de cichoreirassen gepubliceerd op de site van de Commissie samenstelling aanbevelende rassenlijst... Lees verder


1 november 2017

Instructie voor lange cichoreibewaring

Geen “koud kunstje”! Cichoreiwortels produceren veel ademhalingswarmte (circa 3x meer dan suikerbieten en 10x meer dan aardappelen).... Lees verder


1 november 2017

Benut de oogstbare dagen bij late levering

Vanaf november start het rooien en bewaren van cichorei voor de late levering. Het uitstellen van het rooien tot vlak voor de levering... Lees verder


1 oktober 2017

Ga voor een topopbrengst in 2018

In 2018 blijft de focus liggen op opbrengstverhoging. Steeds meer telers tonen aan dat 10 ton of meer inuline per hectare haalbaar... Lees verder


19 juni 2017

Gewassluitingsdatum en plantaantal cichorei bepalen en registreren

Het plantaantal en de gewassluiting geven een indicatie van de wortelopbrengst. Hoe vroeger het gewas gesloten is, hoe langer het gewas... Lees verder


11 mei 2017

Bestrijd aardappelopslag

Ondanks enkele vorstdagen is aardappelopslag ook dit jaar weer een probleem, zeker als voorafgaand aan de cichorei aardappelen zijn... Lees verder


26 maart 2017

Op naar 10 ton inuline per hectare

Het voorjaar is een cruciale periode voor de hoogte van de inulineopbrengst. In deze nieuwsbrief leest u tips voor de juiste keuzes... Lees verder


22 maart 2017

Bemesting in de zaaivoor loont in cichorei

In dit artikel voor Akker schreef Marco Bom (IRS) over het opbrengstverhogend effect van zaaivoorbemesting in inulinecichorei. De beginontwikkeling... Lees verder


5 maart 2017

Hou de opslag van gewasbeschermingsmiddelen op orde

Voor het nieuwe teeltseizoen is het van belang om de opslag van gewasbeschermingsmiddelen op orde te brengen, zodat u verkeerd gebruik... Lees verder


2 december 2016

Nieuwe rassenlijst cichorei

Onlangs is de aanbevelende rassenlijst voor de cichoreirassen gepubliceerd. Er zijn geen nieuwe rassen bij gekomen. De nieuwe cijfers... Lees verder


22 sep 2016

Topopbrengst alleen op toppercelen mogelijk

De perceelskeuze is één van de meest bepalende factoren voor de uiteindelijke inulineopbrengst. Alleen op geschikte percelen is een... Lees verder


3 aug 2016

handleiding cichoreiteeltregistratie in Dacom

Ons programma om samen met u 10 ton inuline per hectare cichorei te gaan oogsten is inmiddels overal geïntroduceerd. Wij bevelen u... Lees verder


7 april 2016

IRS Diagnostiek staat weer voor u klaar.

Ook dit seizoen staat IRS Diagnostiek weer voor u klaar om de oorzaak van slecht groeiende of wegvallende cichorei te achterhalen.... Lees verder


feb 2019

Onkruidbestrijdingsadvies inulinecichorei 2019

In de teelt van inulinecichorei is de beheersing van onkruiden een van de grootste uitdagingen. Grijp alle kansen aan om de onkruiden... Lees verder


15 september 2015

Tarrareductie cichorei

Het Praktijknetwerk in de Veenkoloniën, Wieringermeer en Zuidwest-Nederland heeft de samengevatte resultaten van het Praktijknetwerk... Lees verder

Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.
Home DisclaimerPrivacy statementSitemap