Cichorei nieuwsberichten archief


28 sept 2020

Contractering cichorei 2021

Vanaf 28 september staat op CichoreiNet de contractering van cichorei voor seizoen 2021 open voor reguliere telers. Vanwege aanhoudende... Lees verder


28 sept 2020

Advies bij zaaizaadkeuze voor cichoreiteelt in 2021

Gelijktijdig met de contractering maakt u een keuze welk zaaizaad u bestelt. Naast de (financiële) opbrengstcijfers uit de rassenlijst,... Lees verder


28 sept 2020

Check of uw perceel geschikt is voor cichoreiteelt in 2021

Een van de belangrijkste factoren om een topopbrengst cichorei te kunnen behalen is de beoordeling of het perceel daadwerkelijk geschikt... Lees verder


10 sept 2020

Tips voor verlading

Optimale verlading van cichorei is in uw en ons belang. U heeft hier ook zelf invloed op. Zorg dat de de ligging en breedte van de... Lees verder


8 sept 2020

Aandachtspunten bij de oogst van cichorei

Op 31 augustus is de verwerkingscampagne van Sensus gestart en daarmee is ook de oogst van de cichorei op gang gekomen. In dit bericht... Lees verder


1 sept 2020

Oogst en bewaring toegevoegd aan de digitale teelthandleiding

De papieren teelthandleiding cichorei is dit jaar vernieuwd. Vanaf nu doen we dat digital. Reeds bekende en nieuw ontwikkelde teeltkennis... Lees verder


1 sept 2020

Virtuele gewastour cichorei onderzoek 2020

Omdat het dit jaar niet mogelijk was om veldbijeenkomsten bij de proeven te organiseren geeft Jan Kees Boonman cichoreispecialist bij... Lees verder


22 juli 2020

Gezond loof betekent een hogere opbrengst!

Ook bij cichorei geldt dat het lang gezond houden van het loof een hogere opbrengst oplevert. Dat bleek uit een serie bladgezondheidsproeven... Lees verder


8 juli 2020

Gewassluitingsdatum en plantaantal cichorei bepalen.

Het plantaantal en de gewassluiting geven een indicatie van de gewasontwikkeling. Hoe eerder het gewas gesloten is, hoe langer het... Lees verder


2 juli 2020

Nieuws uit de cichoreikliniek: witlofmineervlieg

Bij IRS-diagnostiek zijn twee monsters binnengekomen met aantasting door de witlofmineervlieg (Napomyza cichorii). De monsters waren... Lees verder


3 juni 2020

Voortgang CHIC project

Sinds 2018 is Sensus deelnemer in het Europese CHIC project (www.chicproject.eu). Dit project heeft als doel om van cichorei met behulp... Lees verder


15 mei 2020

Effect van droogte op onkruidbestrijding

De huidige droge weersomstandigheden zijn ongunstig voor de onkruidbestrijding met herbiciden. Ondanks de droogte gaat de kieming van... Lees verder


14 mei 2020

Afgevreten cichorei door houtduiven

Houtduiven pikken aan de bladeren of het groeipunt. Hierdoor blijft de ontwikkeling van de planten achter, kan het gewas later sluiten... Lees verder


14 mei 2020

Let op schade door insecten

In cichorei kunnen verschillende insecten de bladeren aantasten. Bij droog en schraal weer, zijn vaak tripsen en bovengrondse springstaarten... Lees verder


6 mei 2020

Toegelaten middelen cichorei mei 2020

Een overzicht van de momenteel toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in de cichoreiteelt vindt in dit bericht. De lijst wordt geactualiseerd... Lees verder


30 april 2020

Wat betekent laat zaaien voor de opbrengst?

Door de droogte in april is het op klei- en zavelgronden nog niet overal gelukt om de cichorei te zaaien. Enerzijds zorgde de harde... Lees verder


22 april 2020

Pas op voor slakken in cichorei na beregenen!

Zodra de eerste planten van cichorei bovenkomen, is het oppassen voor slakken. Dit geldt voor alle percelen, ook al is het droog. Op... Lees verder


16 april 2020

IRS Diagnostiek staat weer klaar

Net als voorgaande jaren staat ook dit seizoen IRS Diagnostiek weer klaar om de oorzaak van slecht groeiende of wegvallende cichorei... Lees verder


15 april 2020

Aandachtspunten beregening voor opkomst

Ondanks dat de temperatuur momenteel voldoende hoog is, is het door de aanhoudende droogte op veel klei- en zavelgronden niet mogelijk... Lees verder


8 april 2020

Voorkomen van muizenschade begint al voor het zaaien

Het zijn maar kleine dieren, maar in één nacht vreet één muis tot wel 600 zaden op. Daarmee kunnen ze in korte tijd dus veel schade... Lees verder


7 april 2020

Zaai cichorei ondanks droogte niet te diep

Door het droge weer en de hogere temperaturen is het zaaien van cichorei de afgelopen dagen op gang gekomen. Door de droge weersomstandigheden... Lees verder


27 maart 2020

Bemest cichorei met weinig stikstof

Cichorei heeft behoefte aan slechts een geringe hoeveelheid stikstof om tot een optimale inuline-opbrengst te komen. Door de natte... Lees verder


19 maart 2020

Vernieuwde digitale teelthandleiding beschikbaar via CichoreiNet

De papieren teelthandleiding cichorei is nodig aan vernieuwing toe. Vanaf nu doen we dat digitaal. Reeds bekende en nieuw ontwikkelde... Lees verder


14 april 2020

Toegelaten middelen cichorei april 2020

Een overzicht van de momenteel toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in de cichoreiteelt vindt in dit bericht. De lijst wordt geactualiseerd... Lees verder


11 maart 2020

Onkruidbestrijdingsadvies en voorjaarsnieuwsbrief zijn geactualiseerd!

Kijkend naar de huidige natte weersomstandigheden lijkt het zaaien van cichorei voorlopig nog niet aan de orde. Echter een nieuw groeiseizoen... Lees verder


26 januari 2020

Beperk de kaliumgift in cichorei

Cichorei is in staat om veel kalium op te nemen. Bij een gemiddelde wortelopbrengst wordt circa 200 tot 250 kg K2O per hectare afgevoerd.... Lees verder


2 januari 2020

Tip: laat zaaischijven voor cichorei keuren

Zaaischijven voor het zaaien van cichorei kunnen tot uiterlijk 3 februari 2020 door loonwerkers en telers worden opgestuurd naar het... Lees verder


22 november 2019

Vlakke hoofdgrondbewerking cruciaal voor egale veldopkomst

Door de vele neerslag zijn de omstandigheden momenteel niet ideaal voor het uitvoeren van een goede hoofdgrondbewerking op percelen... Lees verder


30 september 2019

Check of uw perceel geschikt is voor cichoreiteelt in 2020

Een van de belangrijkste factoren voor een topopbrengst cichorei is de keuze van het perceel. In dit bericht zetten we de top 10 van... Lees verder


21 juni 2019

Bladluizen in cichorei

Alhoewel er in deze tijd van het jaar altijd wel bladluizen aanwezig zijn in de cichorei, veroorzaken ze weinig schade aan het gewas... Lees verder


16 mei 2019

Effectiviteit herbiciden is afhankelijk van weersomstandigheden

De effectiviteit van herbiciden hangt nauw samen met de weersomstandigheden voor, tijdens en na toepassing. Dit geldt zeker ook voor... Lees verder


25 apr 2019

Pas op voor slakken in cichorei!

Zodra de eerste planten van cichorei bovenkomen, is het oppassen voor slakken. Slakkenschade is het snelst te verwachten op vochtige... Lees verder


25 apr 2019

IRS Diagnostiek staat weer voor u klaar

Net als voorgaande jaren staat ook dit seizoen IRS Diagnostiek weer voor u klaar om de oorzaak van slecht groeiende of wegvallende... Lees verder


19 april 2019

Opkomstberegening in cichorei

Als het cichoreizaad in droge grond ligt en er is op korte termijn geen uitzicht op regen, overweeg dan opkomstberegening. Lees verder


28 maart 2019

Leg een vals zaaibed aan, maar wacht met zaaien op hogere temperaturen

In de maand maart hebben de weersomstandigheden zich tot nog toe niet of nauwelijks geleend voor het aanleggen van een vals zaaibed... Lees verder


27 februari 2019

Bonalan nu toepassen

Door de gunstige weersomstandigheden van de afgelopen tijd begint de grond op plekken droog genoeg te worden om deze te kunnen bewerken.... Lees verder


5 November 2018

Eerste voedingsvezel natuurlijk geverifieerd volgens ISO

Inuline producent Sensus heeft vandaag aangekondigd dat hun volledige assortiment aan op cichorei gebaseerde inuline en oligofructose... Lees verder


24 september 2018

Let op aaltjes bij de perceelskeuze!

Cichorei is gevoelig voor vrijlevende wortelaaltjes, wortelknobbelaaltjes en wortellesieaaltjes. Deze aaltjes zorgen voor een vertraagde... Lees verder


24 september 2018

Raskeuze 2019

Met de contractering van de cichorei start ook de zaadbestelling. Afhankelijk van de onkruiddruk kiest u voor een gangbaar of een herbicidetolerant... Lees verder


24 september 2018

Onderschat de perceelskeuze niet!

De perceelskeuze is één van de belangrijkste succesfactoren als het gaat om het bereiken van een hoge inuline-opbrengst. Wees daarom... Lees verder


17 september 2018

Force werkt alleen tegen bodeminsecten

Sinds het verbod op neonicotinoiden is het niet meer mogelijk om zaad met Poncho Beta te bestellen. Vanaf 2019 is hiervoor Force (tefluthrin)... Lees verder


14 juni 2018

FDA erkent inuline & oligofructose als voedingsvezel

De FDA (United States Food and Drug Administration) heeft inuline en oligofructose uit cichoreiwortel erkend als voedingsvezel. Dit... Lees verder


21 juni 2018

Let op schade door insecten

In cichorei kunnen verschillende insecten de bladeren aantasten. Bij droog en schraal weer, zijn vaak tripsen en bovengrondse springstaarten... Lees verder


30 april 2018

Diagnostiek – nieuw adres!

Ook na onze verhuizing van Bergen op Zoom naar Dinteloord staat IRS Diagnostiek weer voor u klaar om de oorzaak van slecht groeiende... Lees verder


25 april 2018

Voorkom schade door houtduiven

Ieder jaar veroorzaken houtduiven schade in cichorei door het aanpikken van de bladeren of het groeipunt. Hierdoor blijft de ontwikkeling... Lees verder


12 april 2018

Hoe blijven we onkruid in cichorei de baas

De onkruidbeheersing in cichorei start voor opkomst. De juiste inzet van de herbiciden is cruciaal voor een geslaagde onkruidbestrijding.... Lees verder


12 april 2018

Muizen vreten cichoreizaad op

Schade door muizen kunt u bij cichorei beperken door nu maatregelen te nemen. Ongekiemde zaden worden door muizen opgevreten. Zo kan... Lees verder


5 april 2018

Vloeibare PK-meststof bij zaai is rendabel

Vloeibare PK-meststoffen met een lage EC, toegepast in de zaaivoor, kunnen de inuline-opbrengst verhogen. Uit driejarig onderzoek met... Lees verder


29 maart 2018

Cichorei zaaien: pak de eerste de beste kans!

Het zaaien van cichorei is nog niet van start gegaan door de kou en de regen. Mogelijk is er pas vanaf de tweede week van april de... Lees verder


22 maart 2018

Stikstof en kalium belangrijk voor cichorei

Voor cichorei belangrijke nutriënten zijn stikstof en kalium. In de komende weken komt bemesting met deze nutriënten weer in beeld. Lees verder


22 maart 2018

Te lage pH slecht voor cichorei

Voor een geslaagde cichoreiteelt is een voldoende hoge pH van de bouwvoor een voorwaarde. Indien dit niet het geval is, kan een bekalking... Lees verder


8 maart 2018

Toegelaten middelen cichorei

Een overzicht van de momenteel toegelaten gewasbeschermingsmiddelen in de cichoreiteelt vindt in dit bericht. De lijst wordt geactualiseerd... Lees verder


8 maart 2018

Bonalan: goed inwerken en vocht zijn cruciaal

Bonalan is effectief tegen o.a. meldensoorten, veelknopigen en grassen, als het op de juiste manier wordt ingezet. Spuit bij bewolkt... Lees verder


8 maart 2018

Leg een vals zaaibed aan voor een betere opkomst

Een vals zaaibed is op zwaardere zavelgronden (>20% slib) een belangrijk middel om te komen tot het gewenste plantaantal van circa... Lees verder


1 maart 2018

Cichorei als multi-inzetbaar gewas voor voedingsvezel en medicinale terpenen

CHIC is een onderzoeks- en innovatie project ondersteund door het Horizon 2002 programma van de Europese Unie. Het budget van €7.3... Lees verder


15 januari 2018

Minimaal 75% driftreductie verplicht

Vanaf 1 januari 2018 is bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen minimaal 75% driftreductie verplicht. De datum van de inwerkingstreding... Lees verder


1 november 2017

Instructie voor lange cichoreibewaring

Geen “koud kunstje”! Cichoreiwortels produceren veel ademhalingswarmte (circa 3x meer dan suikerbieten en 10x meer dan aardappelen).... Lees verder


19 juni 2017

Gewassluitingsdatum en plantaantal cichorei bepalen en registreren

Het plantaantal en de gewassluiting geven een indicatie van de wortelopbrengst. Hoe vroeger het gewas gesloten is, hoe langer het gewas... Lees verder


11 mei 2017

Bestrijd aardappelopslag

Ondanks enkele vorstdagen is aardappelopslag ook dit jaar weer een probleem, zeker als voorafgaand aan de cichorei aardappelen zijn... Lees verder


26 maart 2017

Op naar 10 ton inuline per hectare

Het voorjaar is een cruciale periode voor de hoogte van de inulineopbrengst. In deze nieuwsbrief leest u tips voor de juiste keuzes... Lees verder


22 maart 2017

Bemesting in de zaaivoor loont in cichorei

In dit artikel voor Akker schreef Marco Bom (IRS) over het opbrengstverhogend effect van zaaivoorbemesting in inulinecichorei. De beginontwikkeling... Lees verder


5 maart 2017

Hou de opslag van gewasbeschermingsmiddelen op orde

Voor het nieuwe teeltseizoen is het van belang om de opslag van gewasbeschermingsmiddelen op orde te brengen, zodat u verkeerd gebruik... Lees verder


22 sep 2016

Topopbrengst alleen op toppercelen mogelijk

De perceelskeuze is één van de meest bepalende factoren voor de uiteindelijke inulineopbrengst. Alleen op geschikte percelen is een... Lees verder


3 aug 2016

handleiding cichoreiteeltregistratie in Dacom

Ons programma om samen met u 10 ton inuline per hectare cichorei te gaan oogsten is inmiddels overal geïntroduceerd. Wij bevelen u... Lees verder


7 april 2016

IRS Diagnostiek staat weer voor u klaar.

Ook dit seizoen staat IRS Diagnostiek weer voor u klaar om de oorzaak van slecht groeiende of wegvallende cichorei te achterhalen.... Lees verder


15 september 2015

Tarrareductie cichorei

Het Praktijknetwerk in de Veenkoloniën, Wieringermeer en Zuidwest-Nederland heeft de samengevatte resultaten van het Praktijknetwerk... Lees verder

Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.
Home DisclaimerPrivacy statementSitemap