Aandachtpunten bij verlading van de cichorei.

Een goede ligplaats is van groot belang voor een vlotte verlading. Daarnaast heeft u zelf ook invloed op een vlotte verlading van uw cichorei. Wees daarom voorbereid en zorg dat uw bewaarplaats voldoende groot is. Schat de benodigde oppervlakte voor uw oogst goed in. Uitgaande van langgerekte hopen met een gemiddelde storthoogte van 1,5 meter is per ton cichorei circa 1 vierkante meter oppervlak nodig. Bij een hoop van circa 5,5 meter breed (gemiddeld 1,5 meter hoog) is een lengte van ongeveer 10 meter per ha voor de cichoreihoop nodig. Zorg dat de ondergrond schoon (geen stenen, hout, etc.) en vlak is, zodat er geen water onder de hoop blijft staan. De hoop moet goed bereikbaar zijn voor de oplader en vrachtwagen. Zorg ervoor dat uw ligplaats juist is ingetekend in Dacom, zodat de cichoreiagent en verlader uw geoogste cichorei weet te vinden.

Muisverlading

Bij verlading met een muis is de ideale plek om de cichorei te storten de kopakker van het perceel. Belangrijk is dat de grond onder de hoop vlak is. Bij voorkeur wordt de hoop aangelegd door de rooier zelf of door een overlaadwagen met zijafvoer. Hierdoor blijft de grond onder de hoop onbereden. Indien dit niet mogelijk is, zorg ervoor dat er zo min mogelijk sporen ontstaan onder de hoop. Cichoreiwortels in sporen gaan immers tijdens het laden verloren. Sporen kunnen beperkt worden door kiepwagens te gebruiken met brede banden of de plek waar de hoop komt te liggen egaal aan te drukken door voordien spoor-aan-spoor te rijden met de rooier.

Verladen vanaf een graanstoppel, maisstoppel of graszode is normaal gesproken geen probleem , zolang voorkomen wordt dat stoppels of zoden mee geladen worden. Gebroken beton of puin zijn absoluut niet geschikt als ondergrond voor verladen met de muis! Laden vanaf een verharde ondergrond (beton of asfalt) is mogelijk met de cichoreimuis in Zuidwest Nederland. Echter is het belangrijk dat deze ondergrond dan volledig vlak is, anders zullen wortels onder de invoer glippen en achterblijven op het terrein.

Leg ten alle tijden langgerekte hopen aan! Vanwege de werkbreedte van de muis, mag de hoop aan de voet maximaal 7 meter breed zijn. Indien meerdere ruggen naast elkaar worden gestort (bijvoorbeeld op het erf), mag de aansluiting op het laagste punt maximaal 1 meter hoog zijn. Leg bij muis verlading beslist geen hoge, brede hoop aan: de machine heeft dan moeite de hoop in te dringen. Door de grote hoeveelheid cichorei per vierkante meter zal de ruimte onder de invoerbek vollopen met uitgezeefde grond en kan de machine zich niet meer voortbewegen.

De afstand tussen de voet van de hoop en de vrachtwagen mag maximaal 7,5 (Ropa muis, ZO-NL) – 9 (Holmer muis, ZW-NL) meter zijn, indien de muis en de vrachtwagen op dezelfde hoogte staan. Uiteraard mag er geen belemmering zijn (bomen, struiken, lantaarnpalen) die de afvoerarm van de muis hindert.

Neem bij twijfel contact op met uw cichoreiagent voor vragen over de ligplaatsen/of de verharding.

Bewaring

Bestel, indien nodig, tijdig de afdek- en bevestigingsmaterialen en zorg voor een steekthermometer om de temperatuur in de hoop tijdens de bewaarperiode te kunnen controleren. Bij langere bewaring (meer dan 14 dagen) is een langgerekte hoop noodzakelijk voor voldoende warmteafvoer. Maak daarom de hoop niet te hoog en te breed: maximaal 7 meter breed aan de voet en gemiddeld 1,5 meter hoog. In een hoog gestorte, brede hoop kan de temperatuur hoog oplopen. Bij een hogere temperatuur in de hoop nemen de bewaarverliezen toe. Deze afmetingen komen overeen met de ideale afmetingen van de hoop voor verlading met een cichoreimuis.

Omdat tijdens verlading gereinigd wordt, is het zinvol om de hoop af te dekken met vliesdoek (bijv. Toptex) indien regen voorspeld wordt tijdens de bewaarperiode. Droge wortels laten zich namelijk vele malen beter reinigen dan natte wortels.

Contact:

Peter van den Bosch

Tel: 06 20504492

Mail: peter.van.den.bosch@sensus.nl

Foto 1: Verladen met de cichoreimuis in Zuidwest Nederland.

Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.
Home DisclaimerPrivacy statementSitemap