Beperk schade door aaltjes in cichorei

Wortellesieaaltjes kunnen veel schade doen in cichorei. Ook sommige vrijlevende wortelaaltjes en wortelknobbelaaltjes kunnen schade doen. Daarom is het belangrijk om nu een monster te laten analyseren. U kunt dan eventueel, indien mogelijk, nog kiezen voor een ander perceel of beslissen om granulaat in de zaaivoer toe te passen. Overigens is cichorei een gewas wat verder weinig gevoelig is voor de meeste aaltjes.

Neem een monster om te weten wat er speelt

Schade is te beperken door cichorei te telen na een gewas dat aaltjes niet of nauwelijks vermeerdert. Hiervoor is het wel belangrijk om te weten welke aaltjes aanwezig zijn op een perceel. U kunt het beste een grondmonster nemen in de periode tussen december en maart. Hierbij is het belangrijk dat het monster met de incubatietechniek geanalyseerd wordt. Dit wil zeggen dat ook de aaltjes worden geteld die in het organische stof aanwezig zijn. Als deze niet worden meegenomen, dan kan dit tot verkeerde keuzes leiden. Voor meer informatie over de juiste analysetechnieken kunt u terecht bij het laboratorium.

Herkenning schadebeelden

Het wortellesieaaltje (P. penetrans), dat voorkomt op zand-, dal- en lichte zavelgronden, veroorzaakt verticale streepjes op de wortels en vertakkingen van de wortels bij cichorei (Foto 1). Hierdoor blijven planten achter in groei of vallen zelfs weg. Er kan al schade ontstaan vanaf 150 van deze aaltjes per 100 ml grond. Vrijlevende wortelaaltjes (trichodoriden) veroorzaken vertakkingen aan de wortels en komen voor op zand-, dal- en lichte zavelgronden. Daarnaast zijn er meerdere soorten wortelknobbelaaltjes, maar alleen van het Noordelijk wortelknobbelaaltje (Meloidogyne hapla) is bekend dat deze schade kan veroorzaken. Dit aaltje speelt vooral een rol op zand-, dal-, zavel- en lichtere kleigronden. Karakteristiek voor deze aaltjes zijn de (grote) knobbels op de wortels (Foto 2).

Granulaat

De toegelaten middelen Vydate 10G en NEMguard kunt u in de zaaivoor tijdens het zaaien toepassen in een dosering van respectievelijk 10 en 20 kg/ha. Voor een goede werking van NEMguard is het belangrijk dat de bodem de eerste 6 weken na zaai vochtig blijft.

Meer informatie over aaltjes in cichorei is te vinden in het rapport ‘Waardplantgeschiktheid en schaderelatie van cichorei voor wortellesie-, wortelknobbel- en trichodoride aaltjes’.

Meer informatie over waardplanten en bouwplannen kunt u vinden op www.aaltjesschema.nl.

Contact: Elma Raaijmakers

raaijmakers@irs.nl

0165-516074

Foto 1. Schadebeeld van het wortellesieaaltje Pratylenchus penetrans in cichorei (Foto IRS).

Foto 2. Wortelknobbels veroorzaakt door het Noordelijk wortelknobbelaaltje Meloidogyne hapla (Foto IRS).

 

Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.
Home DisclaimerPrivacy statementSitemap