Bestrijding aardappelopslag in cichorei

Door de relatief warme winterperiode wordt nu al veel aardappelopslag waargenomen, met name op percelen waar vorig jaar aardappelen hebben gestaan.

Bij veel aardappelopslag blijft cichorei achter in groei door concurrentie. Verder is aardappelopslag een infectiebron van Phytophthora infestans en gaat de vermeerdering van aardappelcystenaaltjes door. Voorkomen moet worden dat het probleem in stand blijft door de vorming van nieuwe knollen.

Daarbij is het aanwezig zijn van aardappelopslag vanaf een bepaalde omvang strafbaar. Er is sprake van een overtreding als na 1 juli op een (deel van een) perceel gemiddeld meer dan twee planten per 1 m2 staan. Het perceel(sgedeelte) waarop zich de opslag bevindt moet minstens 0,3 hectare groot zijn. Toezichthouder NAK stelt vast of het een overtreding betreft.

Kortom, aardappelopslag bestrijding is erg belangrijk.    

Foto 1: aardappelopslag in cichorei (foto: IRS).

Hoe bestrijden?

Vanwege de systemische werking is een goede bestrijding alleen met glyfosaat mogelijk. Glyfosaat werkt alleen goed als het loof in staat is om de werkzame stof op te nemen. De opname is het best bij groeizaam, donker weer en een hoge relatieve luchtvochtigheid. Bij scherp drogend weer droogt de spuitvloeistof zeer snel op, waardoor de opname en de werking kan tegenvallen.

Allerlei systemen worden in de praktijk gebruikt: pleksgewijze toepassing met bijvoorbeeld een Selector of door aanstrijken met een rol of dweiltjes. Let daarbij wel op of het Wettelijke Gebruiksvoorschrift van het betreffende glyfosaat bevattende product deze toepassingen toelaat.

Met een kappenspuit (strokentoepassing) kan een middel op basis van glufosinaat-ammonium (Finale) worden gespoten. Dit middel heeft enkel contactwerking. Pas het daarom toe voor de knolvorming. De toelating van Finale is echter vervallen, maar indien voorradig bij de teler mag het dit seizoen nog wel opgebruikt worden.

Voorkomen is beter

Praktische mogelijkheden om aardappelopslag in cichorei preventief aan te pakken voor de komende teeltjaren:

- tijdig vals zaaibed aanleggen en indien opslag aanwezig doodspuiten met glyfosaat, voor de zaai van cichorei;

- geen aardappelen direct voorafgaand aan de cichoreiteelt;

- toepassing van maleinehydrazide (MH) tijdens de aardappelteelt;

- rooiverliezen voorkomen of beperken;

- niet-kerende grondbewerking toepassen na aardappelen, waarmee de kans op bevriezing van de overgebleven knollen wordt vergroot.

Contact:

Sjef van der Heijden (IRS)

0165 516 098

vanderheijden@irs.nl

 

 

 

Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.
Home DisclaimerPrivacy statementSitemap