Bonalan nu toepassen

Door de gunstige weersomstandigheden van de afgelopen tijd begint de grond op plekken droog genoeg te worden om deze te kunnen bewerken. Hierbij reist de vraag op of het op kleigronden nu het juiste moment is om Bonalan toe te passen en een vals zaaibed aan te leggen.

Indien Bonalan op de juiste manier is ingewerkt, kan er een werkingsduur van circa 3 maanden verwacht worden. Wanneer Bonalan nu wordt toegepast, zal deze theoretisch gezien omstreeks eind mei/begin juni uitgewerkt zijn. Aangezien het cichoreigewas dan nog niet gesloten zal zijn, is toepassing op dit moment aan de vroege kant.

Uit onderzoek is gebleken dat voldoende vocht een belangrijke factor is voor de effectiviteit van Bonalan. Op dit moment is de bouwvoor niet volledig uitgedroogd en is ook de kans aanzienlijk dat voorafgaand aan het zaaien het zaaibed nog een keer nat regent. Dit zorgt ervoor dat de werking van het middel in de periode rond zaaien en opkomst beter zal zijn, dan wanneer deze kort voor zaai bij droge omstandigheden wordt toegepast.

Advies:

Indien de grond bekwaam is om te bewerken, is het mogelijk om Bonalan nu toe te passen. Gezien het vroege tijdstip, moet de adviesdosering van 8 l/ha zeker aangehouden worden. Leg na toepassing een volledig zaaibed aan. Aangezien het middel voor sluiten van het gewas uitgewerkt kan zijn, is het aan te raden om na opkomst extra bodemherbiciden aan te vullen zoals Kerb Flo, Frontier Optima, Dual Gold en/of AZ 500. Dit om tegen te gaan dat laat-kiemende onkruiden de kans krijgen om zich te ontwikkelen.

Contact

boonman@irs.nl

06-15102439

 

Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.
Home DisclaimerPrivacy statementSitemap