Gezond loof betekent een hogere opbrengst!

Ook bij cichorei geldt dat het lang gezond houden van het loof een hogere opbrengst opleverd. Dat bleek uit een serie bladgezondheidsproeven die we de afgelopen jaren uitvoerden in opdracht van de Telersvereniging Inulinecichorei. Daaruit bleek dat een bespuiting met fungiciden gemiddeld over vier jaar 3,6 ton cichorei per hectare meer opbracht bij een oogst rond begin december. Het effect van de jaarsinvloeden zijn groot, zo kan bij stevige aantasting door meeldauw de opbrengstderving oplopen tot 8 ton cichorei.

Een cichoreiblad met schimmelaantasting is minder productief dan een gezond blad. Met name meeldauw kan veel schade doen in inulinecichorei. Als het loof gezond is, kan het efficiënt de weersomstandigheden in de nazomer/herfst benutten voor groei. Naast meeldauw zijn roest, alternaria en stemphylium schadelijke bladschimmels in cichorei. Ook kan het loof door bladvuur worden aangetast veroorzaakt door de bacterie pseudomonas.

De fungiciden Flint en Signum hebben in cichorei een toelating voor de bestrijding van meeldauw. Voer bij het waarnemen van de eerste aantasting een bespuiting uit. Hoe langer de cichorei nog moet groeien, hoe groter het rendement van gezond loof zal zijn. Tegen bladvuur hebben deze middelen geen werking.

Wanneer blad gezond en sterk is, kan meeldauw de plant minder makkelijk infecteren. In de proeven lag een bladmeststof op basis van calcium. Deze bladmeststof zorgde voor een weerbaardere plant, waardoor de opbrengstderving door meeldauw kleiner was ten opzichte van onbehandeld. Er werd driemaal met dit middel gespoten. Eén bespuiting met een fungicide resulteerde echter in een hogere opbrengst dan de bladmeststof.

Contact:

Bram Hanse (IRS)

06-10328316

Meeldauwaantasting in cichorei kost opbrengst (foto: IRS)

Bladvuur veroorzaakt door de bacterie pseudomonas. Spuiten met een fungicide helpt hier niet tegen (foto: IRS).

 

 

Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.
Home DisclaimerPrivacy statementSitemap