IRS Diagnostiek staat weer voor u klaar

Net als voorgaande jaren staat IRS Diagnostiek dit seizoen voor u klaar om de oorzaak van slecht groeiende of wegvallende cichorei te achterhalen. Het is ook voor dit teeltseizoen belangrijk te weten wat het probleem is om de juiste maatregelen te nemen.

Raadpleeg bij problemen in uw cichoreiperceel achtereenvolgens:

  1. de teelthandleiding cichorei (te vinden op cichoreinet);
  2. uw teeltadviseur. Probeer samen de oorzaak te achterhalen;
  3. komt u er samen niet uit, dan kan uw teeltbegeleider een monster voor diagnose naar het IRS opsturen.
Monsters, die worden ingestuurd door telers zelf, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Dit omdat hetzelfde probleem vaker speelt op meerdere percelen in een regio. Uw teeltadviseur heeft hetzelfde probleem mogelijk al eerder in uw regio waargenomen en naar IRS Diagnostiek gestuurd zodat u via de teeltadviseur sneller de oorzaak kent. Uiteraard mag u uw teeltadviseur wijzen op de mogelijkheid om monsters in te sturen naar IRS Diagnostiek.

Meer informatie kunt u vinden in de Teelthandleiding Diagnostiek of het diagnostiekformulier (pdf).

Monsters kunnen opgestuurd worden naar:

IRS Diagnostiek
p.a. Cosun innovation center
Postbus 20
4670 AA Dinteloord

Telefoon 0165 - 516 070

e-mail: diagnostiek@irs.nl


Foto 1. Al vanaf een jong plantstadium kunnen er problemen ontstaan. Probeer de oorzaak altijd te achterhalen. De planten op de foto lijden door herbicidenschade (foto IRS).

 

Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.
Home DisclaimerPrivacy statementSitemap