Kalibemesting in cichorei

Cichorei staat bekend als een gewas wat veel kalium opneemt en afvoert bij de oogst. De opname en afvoer door de wortels bedraagt circa 200 tot 250 kg K2O per hectare bij een gemiddelde wortelopbrengst. Echter, een duidelijke onderbouwing van de te adviseren kaliumgift voor een economisch optimale opbrengst van cichorei was niet beschikbaar.

Vandaar dat in de periode 2016 t/m 2018 het IRS onderzoek heeft verricht naar kaliumbemesting in cichorei. In deze proeven is nagegaan of en hoeveel kalium nodig is voor een optimale inulineopbrengst. Dit onderzoek is uitgevoerd op zandgronden met een laag K-getal (max. 11). Hierop is een kaliumtrappenproefveld aangelegd met doseringen van 0, 100, 200, 300 en 400 kg K2­O per hectare. Deze kalium is gestrooid in de vorm van Kali 60, na opkomst van de cichorei.

Ondanks de lage kaliumvoorraad in de bodem, zijn in geen enkel jaar significant hogere inulineopbrengsten vastgesteld door bemesting met kalium. Ook aan het loof zijn in geen enkel jaar kaliumgebreksverschijnselen geconstateerd. Opvallend was wel dat het kaliumgehalte in het blad evenredig toenam met de kaliumgift. Ook de geleidbaarheid van de wortels nam toe naarmate de hoogte van de kaliumgift. Deze geleidbaarheid is een maat voor de hoeveelheid zouten (waaronder kalium) die aanwezig is in de wortel, waardoor het waarschijnlijk is dat de bemeste kalium wel wordt opgenomen door het gewas.

Ondanks de uitkomsten van dit onderzoek is kalibemesting van belang in cichoreiteelt, op zijn minst om de gewasafvoer (deels) te compenseren. Indien dierlijke mest wordt toegepast is een aanvullende kalibemesting overbodig, gezien de aanwezigheid van kalium in mest. Op dit moment van het teeltseizoen is het optimale moment om kalium in de vorm van kunstmest toe te passen rond het 6- tot 8-bladstadium van de cichorei. Gebruik van een chloorhoudende kalimeststof is hierbij geen bezwaar. Pas dit echter enkel toe op een droog gewas. Toepassing direct voor het zaaien wordt afgeraden in verband met mogelijke zoutschade bij kieming van het gewas.

Contact: Jan-Kees Boonman
boonman@irs.nl
06-15102439

Figuur 1: Kunstmeststrooien na opkomst op een droog gewas.

 

Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.
Home DisclaimerPrivacy statementSitemap