Late schieters in cichorei

De laatste weken zien we op sommige cichoreipercelen steeds meer schieters komen. Dit is relatief laat en mogelijk te wijten aan stress als gevolg van droogte en hoge temperaturen.

Schieters zijn nadelig

Schieters zijn nadelig omdat er ‘wild’ cichoreizaad kan worden geproduceerd. Na de bloei kan het zaad onder gunstige weeromstandigheden al na 20 dagen rijp zijn. Eén schieter bevat vele duizenden zaden, die in volgteelten op kunnen komen.

Verder geven schieters problemen bij het rooien. De ontbladering zal moeilijker gaan. Voorkomen moet worden dat er wortels met te veel blad- en stengelresten worden geleverd. Tenslotte kunnen schieters problemen geven bij het versnijden van wortels in de fabriek en de verwerkingskwaliteit is minder goed. Redenen genoeg om te zorgen dat schieters niet aan de hoop komen.

Hoe te verwijderen?

Als er niet veel staan kunnen schieters handmatig worden verwijderd. Trek ze uit de grond en knak de bloeistengel. Zorg ervoor dat de uitgetrokken cichoreiwortels niet opnieuw kunnen wortelen. Een alternatief is om de schieters met een mes af te kappen. Als de schieter rijp zaad bevat, doe de schieter in een zak en draag ze dan uit het perceel. In het geval er veel schieters staan is afmaaien een optie. Daarmee wordt de afrijping van het zaad voorkomen; de problemen bij het rooien en de verwerking zijn daarmee niet opgelost.

Contact:

Marco Bom (IRS)

bom@irs.nl

06-27057831

Schieters produceren zaad en zijn nadelig bij de oogst en verwerking. Verwijdering wordt aanbevolen. Foto: IRS.

Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.
Home DisclaimerPrivacy statementSitemap