Leg een vals zaaibed aan, maar wacht met zaaien op hogere temperaturen

Leg een vals zaaibed aan, maar wacht met zaaien op hogere temperaturen

In de maand maart hebben de weersomstandigheden zich tot nog toe niet of nauwelijks geleend voor het aanleggen van een vals zaaibed op klei- of zavelgronden. Nu de neerslaghoeveelheden zijn afgenomen en de grond opdroogt, is het aan te raden om het valse zaaibed alsnog aan te leggen. Zeker indien Bonalan wordt toegepast is het advies om niet te wachten tot de bouwvoor volledig uitgedroogd is, omdat de praktijk leert dat de effectiviteit van dit middel verslechterd naar gelang de grond verder uitdroogt. Voor verdere tips rondom de toepassing van Bonalan en het aanleggen van een zaaibed wordt verwezen naar de voorjaarsnieuwsbrief cichorei 2019

Cichorei kan gezaaid worden zodra de bodemtemperatuur consequent hoger is dan 10° Celsius, ook gedurende een periode van 5 tot 7 dagen na zaai. Dit is nodig aangezien cichorei voldoende warmte nodig heeft om tot kieming te komen. Indien de bodemtemperatuur te laag is, zal de kieming van het zaad niet of aanzienlijk trager verlopen. De komende dagen worden minimum temperaturen voorspeld die tegen het vriespunt aan liggen. Hierdoor zal de bodemtemperatuur onvoldoende snel oplopen. Met deze temperatuursvoorspelling in het vooruitzicht is uitstel van zaaien aan te raden, tot het moment dat er hogere temperaturen zijn.

Contact: Jan-Kees Boonman
boonman@irs.nl
06-15102439

Figuur 1: Zodra de grond bekwaam is kan het valse zaaibed worden aangelegd, bij voorkeur met zo min mogelijk werkgangen.

 

 


 

 

 

 

Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.
Home DisclaimerPrivacy statementSitemap