Leg een vals zaaibed aan voor een betere opkomst

Een vals zaaibed is op zwaardere zavelgronden (>20% slib) een belangrijk middel om te komen tot het gewenste plantaantal van circa 150.000 per hectare.

Belangrijk hierbij is dat tussen de zaaibedbereiding en het zaaien voldoende neerslag valt, tussen 5 en 20 mm. Hierdoor wordt de aansluiting met de vochtige ondergrond hersteld. Bij een kieming onder droge weersomstandigheden is capillair vocht immers cruciaal. Voor de zaaibedbereiding moet de grond wel bekwaam zijn: berijdbaar en bewerkbaar. Als dit niet het geval is, moet u wachten met de zaaibedbereiding.

In de tweede helft van maart is het afhankelijk van de weersverwachting of u een vals zaaibed aan kunt leggen. Doe dit dan alleen als de grond bekwaam is en er voldoende regen verwacht wordt. Bij lange droge periode of als het nat blijft, kunt u de grond beter gesloten houden en wachten tot op de dag van het zaaien. Deze laatste methode wordt direct zaai genoemd.

Vals zaaibed

Bij de aanleg van een vals zaaibed is het advies om de grond circa 4 cm diep te bewerken. Wanneer er ondieper gewerkt wordt ontstaat er na regen een harde laag wat het zaaien bemoeilijkt. Pas voor de zaaibedbereiding eventueel Bonalan toe, zie bericht ‘Bonalan: goed inwerken en vocht zijn cruciaal’.

Leg direct een volledig zaaibed aan dat vlak en voldoende fijn ligt. Vervolgens is het na de regen zaak om het juiste zaaimoment af te wachten, dat afhankelijk is van de berijdbaarheid van de grond en de temperatuur. Een aanvullende oppervlakkige bewerking (1-2 cm) vlak voor zaai is alleen nodig als de bovengrond te hard is geworden door verslemping en/of droogte. 

Direct zaai

Op zand- en lichte zavelgronden (minder dan 15% slib) is vals zaaibed niet nodig. Lichte zavelgronden zijn van nature zeer opdrachtig. Ook als het op zwaardere gronden niet gelukt is om een vals zaaibed aan te leggen, geldt het advies om direct zaai toe te passen: op dezelfde dag de zaaibedbereiding en het zaaien uit te voeren. De bewerkingsdiepte is dan circa 2 cm en zorg voor een vlakke ligging. 

Voorkom structuurschade

Door de vorst is de structuur van de bovengrond zeer kwetsbaar. Berijd het land, met de zaaibedbereiding, daarom niet onder te natte omstandigheden. Beperk de bodemdruk door brede banden te gebruiken met een lage bandenspanning (indien mogelijk: 0,4 bar). Eén werkgang heeft de voorkeur, mits vlak uitgevoerd. Bij twee bewerkingen: probeer de sporen niet te overlappen, want op die plekken zal de groei achterblijven en vertakken de wortels. Dus het is beter om naast elkaar te versporen in plaats van de tweede keer dwars op de eerste werkgang te rijden.

Contact:

Marco Bom (IRS)

bom@irs.nl

06-27057831

Voorkom stuctuurschade bij zaaibedbereiding (foto IRS).

 

Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.
Home DisclaimerPrivacy statementSitemap