Nieuwe cijfers cichoreirassen

 

Door de extreme weersomstandigheden in 2018 zijn er voor cichorei geen nieuwe opbrengstcijfers beschikbaar gekomen. Wel zijn er goede cijfers verkregen voor schieterresistentie en vroegheid grondbedekking.

CSAR beslist over de samenstelling van de Aanbevelende Rassenlijst. Deskundigen van het be-drijfsleven bereiden de beslissingen inhoudelijk voor. Dit gebeurt in de Werkgroep Rassenonder-zoek Cichorei die onderdeel uitmaakt van de Stichting Bevordering Cichoreiteelt.

Meer informatie

Secretariaat CSAR: Hans de Keijzer, telefoon 06 - 52723623.

Publicatie van de tabel is toegestaan, mits de gegevens integraal worden opgenomen en met bronvermelding "CSAR, Aanbevelende Rassenlijst 2019".

Lees hier het volledige bericht.
Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.
Home DisclaimerPrivacy statementSitemap