Nieuws uit de cichoreikliniek: witlofmineervlieg

Bij IRS-diagnostiek zijn twee monsters binnengekomen met aantasting door de witlofmineervlieg (Napomyza cichorii). De monsters waren afkomstig uit Limburg en Duitsland (net over de grens bij Limburg). In dit bericht besteden we aandacht aan de herkenning van dit insect, de schade die het veroorzaakt en mogelijke bestrijding.

Levenscyclus

De witlofmineervlieg kent drie generaties per jaar. De eerste generatie vliegen vliegt in mei, de tweede generatie vanaf half juli tot begin augustus en de derde generatie in september. De vlieg zet haar eieren af in de bladsteel, meestal in de buurt van het groeipunt. De witte larven komen uit deze eieren en vreten gangen in de bladstelen. Zodra de larven circa 5 mm groot zijn, verpoppen ze zich in de bladstelen en worden geel-bruin van kleur (foto 1). Na een tijdje kruipt hier opnieuw een vlieg uit en begint de volgende generatie.

Schadebeeld

In tegenstelling tot de bladmineervlieg, mineren de larven van de witlofmineervlieg alleen maar in de bladstelen. Hierdoor kan de opname van nutriënten en water in de desbetreffende bladeren verstoord worden, waardoor bladeren afsterven vanuit de bladranden (foto 2). Volgroeide larven kunnen vanuit de bladstelen de wortel in mineren. Op het moment dat dat gebeurt, kunnen secundaire schimmels en bacterien wortelrot veroorzaken. Dit speelt met name een rol als de cichoreiwortels lang bewaard moeten worden.

Bestrijding

Op dit moment is het niet rendabel om een bestrijding uit te voeren, omdat de eerste generatie nu in het popstadium zit. Het advies is om vanaf half juli de cichorei te controleren door regelmatig wat wortels door te snijden en alleen in te grijpen als de mineerder de wortels intrekt en de cichoreiwortels laat geleverd moeten worden. Bestrijding is in dat geval mogelijk met Benevia. Movento, Batavia en Calypso hebben een nevenwerking. Aantasting in alleen de bladstelen leidt niet tot schade en in dat geval is ingrijpen dan ook niet nodig.

Foto 1. Een volgroeide larve (links) en pop (rechts; 5 mm lang) van de witlofmineervlieg (Foto IRS).

Foto 2. Bovengrondse aantasting door de witlofmineervlieg. Doordat de larve de bladstelen mineert, wordt de opname van water en nutriënten beperkt en sterven bladeren af (Foto IRS).

Foto 3. Een pop van de witlofmineervlieg in de bladsteel (Foto IRS).

Foto 4. Larven (zie foto) en poppen bevinden zich meestal in de bladsteel in de buurt van het groeipunt (Foto IRS).

Elma Raaijmakers

IRS

06-22247331

 

 

Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.
Home DisclaimerPrivacy statementSitemap