Oogsttips cichorei

De oogst van cichorei vergt vakmanschap van teler en rooiermachinist; de cichoreiwortel kenmerkt zich immers als breekbaar en diep wortelend. De basis voor perfect oogstwerk wordt gelegd door de teler: een vlak perceel, een egaal en onkruidvrij gewas en recht gezaaide gewasrijen zijn het uitgangspunt. Vervolgens is de uitdaging voor de rooiermachinist om zoveel mogelijk van de gegroeide cichorei aan de hoop te krijgen.

Ontbladeren

Voor ontbladeren gelden de volgende richtlijnen: 75% van de wortels met bladstelen korter dan 2,5 cm en geen bladresten langer dan 5 cm. Nakoppen is niet nodig en wordt bovendien afgeraden. Dit kan namelijk voor onnodige kopverliezen zorgen. Volgens Belgisch onderzoek gaat namelijk 1 ton per hectare verloren als 10% van de wortels te diep gekopt wordt.

Rooien

Voldoende diep rooien (minimaal 12 cm) en geleidelijk in verticale richting uit de grond werken vormt de basis. Het is van groot belang dat de rooischaren exact het midden van de rij volgen, anders wordt de wortel zijdelings beschadigd en breekt deze te hoog af. Bij het rooien is puntbreuk de grootste oorzaak voor verlies. Te hoge rijsnelheid en harde grond zijn hierbij de voornaamste veroorzakers. Om puntbreuk bij droge, harde omstandigheden te verminderen, zijn goede ervaringen opgedaan met het gebruik van woelers voorafgaand aan het rooien. Hiermee wordt met smalle bijtels de grond tussen de rijen opgebroken. De wortels komen daardoor losser in de grond te zitten, waardoor de rooier beter in staat is deze in zijn geheel uit de grond te halen. Ontblader het gewas vóór het woelen en voorkom dat de woeler brokken grond los woelt die vervolgens de rooier mee in gaan. Een andere mogelijkheid is de cichorei te beregenen voorafgaand aan het rooien. Beperken van puntbreuk zorgt tevens voor minder cichoreiopslag het jaar nadien.

Reinigen

Verlengde rooischaren zorgen ervoor dat de cichorei iets verder op de eerste reinigingszon gebracht wordt, waardoor de kans verminderd dat de zojuist gerooide punt alsnog onmiddellijk afbreekt. Het is belangrijk dat de reinigingszonnen en eventuele axiaalrollen minder intensief reinigen in vergelijking met suikerbieten. Het is de kunst een optimum te vinden waarbij het beslist niet ‘sneeuwt’ onder de rooier, maar er ook voldoende doorvoer en reiniging van de wortels is. Puntbreuk tijdens het reinigen wordt voornamelijk beperkt door gebruik van reinigingszonnen met fijne mazen en aanbrengen van geleidingsplaten in de rekken en/of varkensstaarten.

Controleren

Controleer of de rooier over het gehele traject voldoende gesloten is, om verlies van hele wortels te voorkomen. Ga na of het breukvlak van de wortels op de hoop niet groter is dan 2,5 cm diameter. Controleer samen met de rooiermachinist de rooikwaliteit tijdens het werk en stel de rooier direct beter af als dat nodig is. Met gerichte aandacht voor het oogstwerk zijn de rooiverliezen beperkt te houden en levert u maximaal wat gegroeid is.

Zie voor meer informatie hoofdstuk 7 van de teelthandleiding inulinecichorei, te vinden via Cichoreinet.

Contact:

Jan-Kees Boonman

Tel: 06-15102439

boonman@irs.nl

Figuur 1: Bij droge oogstomstandigheden is woelen voorafgaand aan het rooien een mogelijkheid om puntbreuk te reduceren. Belangrijkste aandachtspunten zijn loof klappen en naar de zijkant afvoeren vóór het woelen en smalle bijtels te gebruiken die geen brokken grond los trekken.

Figuur 2: Zeker onder droge rooiomstandigheden worden rekken en/of varkensstaarten liefst afgeschermd om verliezen terug te brengen.

Figuur 3: Een axiaalrollenset geschikt voor cichorei heeft rollen met kleine diameter, smalle tussenruimte en de helft gladde rollen, alles om puntbreuk te beperken.

Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.
Home DisclaimerPrivacy statementSitemap