Opkomstberegening in cichorei

Afgelopen weken is door de gunstige weersomstandigheden veel cichorei gezaaid. Echter door de aanhoudende droogte ligt het zaad op veel percelen (deels) droog. Op korte termijn wordt geen neerslag van betekenis voorspeld, waardoor dit droogliggende zaad voorlopig niet tot kieming zal komen.

De opkomst van cichorei kan snel verlopen, mits aan de belangrijkste voorwaarden wordt voldaan: ondiep gezaaid zaad, voldoende temperatuur en voldoende vocht. Aangezien de komende periode hoge temperaturen worden voorspeld, kan een opkomstberegening nuttig zijn om het droogliggende zaad snel tot kieming te brengen en daarmee een egale, hoge veldopkomst te bereiken.

Opkomstberegening in cichorei kent de nodige spelregels. Het gevaar van korstvorming door verslemping van de toplaag ligt op de loer. Voorkom dit door maximaal 10 mm water per keer te geven; op zand kan eventueel iets meer (15 mm) worden beregend. Beregen met een niet te grove druppel bij windstil weer. Bij wind is de verdeling met een beregeningskanon onvoldoende. Gebruik indien mogelijk een beregeningsboom. Bij sterk drogend weer de periode na beregening, kan herhaling noodzakelijk zijn, aangezien onderdroging van de kiem voorkomen diend te worden.

Cichorei is een vrij zout tolerant gewas. In het beregeningswater mag maximaal 1.200 mg chloride per liter voorkomen.

Kortom: indien mogelijk overweeg beregening bij droogliggend cichoreizaad, maar neem de spelregels in acht.

Overweeg opkomstberegening bij droogliggend cichoreizaad (foto: IRS).

Contact:

Jan-Kees Boonman (IRS)
boonman@irs.nl

 

Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.
Home DisclaimerPrivacy statementSitemap