Rassenkeuze 2020

Tegelijk met de contractering maakt u een keuze voor het cichoreiras wat u komend seizoen uit gaat zaaien. Afhankelijk van de verwachte onkruiddruk kiest u voor een gangbaar ras of een ras dat tolerant is tegen bepaalde sulfonyl-urea (SU) herbiciden. Indien u in 2020 ingedeeld bent om laat te leveren kiest u binnen de reeds gekozen categorie voor een combiras: een ras met een hoge inulinekwaliteit en een hoge opbrengstpotentie. Daarnaast heeft u de keuze voor een zaadbehandeling tegen bodeminsecten.

Gangbare rassen

Ten opzichte van vorig jaar is in dit segment het aanbod onveranderd. Het ras met de hoogste financiële opbrengst blijft Maestoso (102). Ook de rassen Larigot en Goldine hebben een hoge opbrengstpotentie (respectievelijk 101 en 100). Maestoso en Larigot zijn daarbij weinig schietergevoelig.

SU-tolerante rassen

Voor een ras met SU-herbicidetolerantie kiest u indien de chemische onkruidbestrijding met een gangbaar ras niet afdoende mogelijk is. In deze categorie heeft u naast de bestaande rassen Barite (98) en Benulite (97) vanaf dit jaar de keuze uit het nieuwe ras Rhodonite. Dit ras heeft een hogere financiële opbrengst van 100, echter is dit cijfer slechts gebaseerd op 2 jaar onderzoek. Daarnaast is dit ras minder gevoelig voor schieters dan de twee bestaande rassen in dit segment. Met SU-tolerante rassen kunnen probleemonkruiden zoals melganzenvoet en klein kruiskruid beter bestreden worden, doordat inzet van Titus en een hogere dosering Safari bij deze rassen mogelijk is.

Combirassen

Indien u ingepland bent om in 2020 laat te leveren (na 1 december) maakt u de keuze voor een combiras. Een combiras zorgt bij late levering voor een betere inulinekwaliteit. Bij de gangbare rassen heeft u de keuze uit Larigot of Fugato. Bij de SU-tolerante rassen is Benulite het combiras.

Insecticide tegen bodeminsecten

Voornamelijk in een bouwplan met veel gras, graan of mais is een verhoogde druk van bodeminsecten (zoals ritnaalden en emelten) te verwachten. De schade in het gewas is zichtbaar door plantwegval. Aangezien cichorei een trage begingroei heeft, kunnen bodeminsecten langdurig zorgen voor plantwegval van kleine cichoreiplanten. Om deze schade te beperken heeft u de mogelijkheid om zaad behandeld met het insecticide Force te bestellen. Force (werkzame stof tefluthrin) heeft een redelijke werking tegen ritnaalden en een beperkte werking tegen emelten.

Contact:

Jan-Kees Boonman

boonman@irs.nl

06-15102439

Foto 1: De kleur van de zaadpillen is afhankelijk van de zaadleverancier (blauw of groen) en van de SU-tolerantie (geel). Foto: IRS.

 

Foto 2: Wegvallende cichoreiplanten (rood omcirkeld) door vreterij van ritnaalden. Foto: IRS.

Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.




Home DisclaimerPrivacy statementSitemap