Tips voor cichorei bewaring

Goede oogstomstandigheden en zorgvuldig rooien zijn belangrijk voor een succesvolle bewaring van cichorei. Verder bepalen de manier waarop de hoop wordt aangelegd en de afdekstrategie in hoge mate het inulineverlies tijdens bewaring. Het doel is om de cichoreiwortels bij een lage temperatuur (<10 °C), maar wel vorstvrij, te bewaren.

Kies juiste oogstmoment

Beschadigde cichoreiwortels geven hoge verliezen tijdens bewaren. Dit is ook het geval als te veel tarra de luchtventilatie in de hoop bemoeilijkt, waardoor de temperatuur in de hoop kan oplopen. Om de cichoreiwortels met weinig verlies en beschadigingen zonder al te veel tarra te kunnen rooien zijn goede oogstomstandigheden nodig. Zeker op kleigronden is het advies om vanaf november op voorraad te rooien, anders wordt de kans op slechte oogstomstandigheden groot. Op hoog gelegen zandpercelen waar het risico op structuurschade bij oogst in de winter gering is, is het advies om kort voor de (laat)levering te oogsten. Laat oogsten geeft minder bewaarverliezen dan bewaring in de hoop. Zorg wel dat het rooien plaatsvindt voordat een vorstperiode invalt. Houd daarom de weersvooruitzichten goed in de gaten.

Maak een langgerekte hoop

Een langgerekte hoop is het meest gunstig voor voldoende afvoer van de ademhalingswarmte van de cichoreiwortels en verlading met de cichoreimuis. Maak de hoop bij voorkeur niet hoger dan 1,5 meter en aan de voet niet breder dan 5 meter. In een hooggestorte, brede hoop kan de temperatuur hoog oplopen waardoor de bewaarverliezen sterk toenemen.

Bewaar geen rotte wortels

Door rot aangetaste wortels zijn slecht te bewaren. Partijen met veel sclerotinia-aantasting zijn ongeschikt voor lange bewaring en kunnen het beste zo snel mogelijk aan de fabriek geleverd worden. De hoeveelheid rot kan zich anders snel uitbreiden in de hoop. Deze vorm van wortelrot is te herkennen aan wit schimmelpluis en zwartbruine sclerotiën (zie foto 1).

Bepaal juiste afdekstrategie

Als er tijdens verlading gereinigd gaat worden en bij een langere bewaring, is het zinvol de hoop af te dekken met vliesdoek (bijvoorbeeld Toptex, zie foto 2). Zo blijven de wortels droog waardoor het optreden van schimmelvorming en broei beperkt wordt en het reinigingsresultaat bij verlading met de cichoreimuis aanzienlijk wordt verbeterd. Vlak de hoop na het storten af, zodat hij gemakkelijk af te dekken is en houd hierbij de bovenkant bol- of dakvormig voor een goede waterafvoer na afdekken. Als het na het rooien nog even droog weer blijft is het beter te wachten met afdekken tot de eerste warmte uit de hoop is. Houd de temperatuur van de hoop in de gaten en dek af met vliesdoek als de temperatuur van de hoop onder de 10 °C ligt. Cichorei is minder gevoelig voor vorstschade dan bijvoorbeeld suikerbieten. Aanvullend afdekken om vorstschade te voorkomen is nodig als de buitentemperatuur tot onder -5 °C zakt. Dan moet ten minste de voet van de hoop aan de windzijde afgedekt worden met winddicht materiaal (bijvoorbeeld landbouwplastic). Verwijder direct na de vorstperiode het winddichte afdekmateriaal weer, aangezien de temperatuur in de hoop anders snel oploopt en broei ontstaat.

Foto 1. Cichoreiwortel met aantasting door de schimmel sclerotinia. Partijen met veel van dit soort rot zijn ongeschikt voor lange bewaring, omdat de hoeveelheid rot zich snel kan uitbreiden.

Foto 2. Afdekken van de cichoreihoop met vliesdoek is zinvol bij langere bewaring en als bij verlading gereinigd wordt.

Contact:
Martijn Leijdekkers
leijdekkers@irs.nl
06-27407201

Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.
Home DisclaimerPrivacy statementSitemap