verlading van cichorei in het einde van de campagne

Het tarra percentage is de afgelopen week iets gestegen. Ongetwijfeld hebben de niet optimale oogstomstandigheden in de maand november hierin een rol gespeeld. Sensus wil u er op wijzen dat een vlotte verlading van de cichorei in ieders belang is. Zowel voor de teler, de vervoerder als voor Sensus. Onderstaande aandachtspunten zijn belangrijk voor een vlotte verlading van de cichorei:

1) optimaliseren ligplaats: ondergrond vlak en vermijd dat de hoop en ondergrond nat worden. Let op de hoopvorm en -afmetingen bij verlading met de muis.
2) niet met ‘gereduceerde tarrareductie’ (lees: met meer dan noodzakelijke tarra) rooien (in de veronderstelling: ‘want de muis haalt het er wel uit’).

Voor een vlotte en efficiënte verlading zijn uiteraard de ligplaats en hoopvorm van groot belang. Houdt bij opslag op uw erf rekening met de opslag in ruggen van maximaal 6 meter breed waarbij de voet van de rug maximaal een meter hoog mag sluiten. De belangrijkste voordelen hiervan zijn dat de rug zich beter laat invoeren in de bek van de muis en dat er voldoende ruimte onder de bek is om de hier uit gereinigde tarra kwijt te raken.
Bij verlading vanaf onverhard terrein, bijvoorbeeld vanaf het perceel, altijd rekening houden met voldoende ruimte om te kunnen verladen. Voorkom sporen onder de hoop. Om verliezen te voorkomen is een vlakke ondergrond noodzakelijk.

Om optimaal het reinigende effect van de muis te benutten is het belangrijk om de hoop droog te houden. Dek de hoop hiervoor af met Toptex. Dit is zeker belangrijk als er regen voorspelt wordt en als er veel grond in cichorei aanwezig is. Nat geregende cichoreihopen laten zich minder goed reinigen en laden.

Voorkom ten alle tijden dat de hoop te breed wordt. Zeker als er onder minder goede omstandigheden gerooid is en er veel tarra in de hoop komt, mag deze hoop niet te breed worden. De cichoreimuis kan de uitgeschoonde grond dan niet meer verwerken. Lees hier over meer in het bericht Tips bij verlading met reiniger van Marco Bom.

Voor een ongestoorde verwerking in de fabriek is een aanlevering van onkruidvrije cichorei van groot belang. Onkruid verstoort het snijproces, waardoor het rendement van de fabriek daalt. Te veel onkruid in een partij kan zelfs leiden tot stil vallen en daardoor ongewenste uitloop van de cichoreicampagne.

Zorg dat u optimaal profiteert van de inzet van de muis of reiniger en leg uw cichoreihoop op de juist wijze aan. Lees hierover meer over in dit bericht.

Het is als teler belangrijk om de volgende aandachtspunten in acht te nemen:

  • Is er voldoende ruimte voor de cichorei op de gekozen ligplaats?
  • Is er voldoende ruimte over voor de oplader/reiniger en vrachtauto
  • Is de laadplaats vrij van verontreinigingen en obstakels?
  • Is de ondergrond vlak?
  • Is de laadplaats en toegangsweg voldoende vrij van beplanting en takken?
  • Voldoen de ligplaats en toegangsweg aan de eisen om met volle vrachten van een totaal gewicht van ca 50 ton op eigen kracht en zonder schade aan de weg de laadplaats te verlaten?
  • Kan er op een verkeersveilige manier verladen worden?
  • Is de cichorei op een smalle hoop gestort? Voor effectief laden met de muis mag de hoop niet breder zijn als 6 meter.

Neem bij vragen of twijfel over de geschiktheid van uw ligplaats contact op met uw agent.

Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.
Home DisclaimerPrivacy statementSitemap