voorkom natregenen van uw cichoreihoop voor verlading via muis of andere reiniger

Een belangrijke succesfactor voor tarraverwijdering tijdens verlading van uw cichorei met de muis, en ook bij verlading met een andere reiniger, is dat de tarragrond droog is. Indien neerslag van betekenis verwacht wordt, kunt u uw cichoreihoop het beste tijdig afdekken met vliesdoek (bijv. Toptex).
U ontvangt voor aanvang van de verlading een sms bericht van de oplader, zodat u tijdig uw vliesdoek weer kunt verwijderen. Laat het vliesdoek ook niet langer liggen dan noodzakelijk.

Vraag uw leverancier naar eventuele aanbiedingen indien u nieuw vliesdoek moet aanschaffen.

Overige tips voor optimale muisverlading:

1) Let er op dat de ondergrond vlak en droog is. Cichoreiwortels in sporen gaan verloren. Voorkom dat er een gewasstoppel meegeladen kan worden.
2) Geen gebroken beton, asfalt, puin e.d. als ondergrond. Een graanstoppel, korte maïsstoppel of een kort gemaaide grasbaan is geen probleem. Gemaaid gras, maïsstro e.d. verwijderen. De uitgereinigde grond  blijft op het perceel achter.
3) Leg bij voorkeur een dakvormige hoop aan, evenwijdig aan de verharde weg. Tip! Leg uw cichorei naast de bietenplaat: uitgeschoonde grond blijft op het perceel en er is voldoende ruimte op de plaat voor de  vrachtwagens.
4) Ook bij aanleg van de hoop op verharding moet de ondergrond volledig vlak zijn. Er mogen geen drempels of afvoer geulen of loszittende randen van (Stelcon) platen aanwezig zijn.


Voorkom natregenen van uw cichoreihoop (foto: Sensus)

Contact:
Sensus Agro
T: 0165 582 554

Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.
Home DisclaimerPrivacy statementSitemap