Follow us on Twitter Follow us on YouTube

Wat te doen bij korstvorming?

Afgelopen week is er in Zuid-Nederland veel cichorei gezaaid. Vervolgens is er een grote hoeveelheid regen gevallen, waardoor de toplaag op de zavel- en kleigronden is verslempt. Op dit moment (4 mei) komt er een droge periode aan waardoor er korstvorming wordt verwacht. Wat kunnen we doen om toch een goede veldopkomst te bereiken?

Ga geen korst breken
Cichorei wordt oppervlakkig gezaaid. Bij voldoende vocht gaat het zaad kiemen en zit de kiem al snel in of tegen de korst. In dat geval is het al te laat om de korst te breken. Bovendien staan op de percelen die vlak voor de regen gezaaid zijn de eerste cichoreiplanten boven. Wanneer de korst gebroken wordt door wieltjes of door een rol over de zaairijen te laten lopen, zullen er plantjes afbreken door de beweging van de gronddeeltjes. Dit wordt dus afgeraden.

Opkomstberegening
Door opkomstberegening verdwijnt tijdelijk de korst en kan de cichorei boven komen. Geef hierbij maximaal 10 mm per keer met een niet te grove druppel en herhaal indien nodig. Het zoutgehalte mag voor een opkomstberegening maximaal 1200 mg chloride per liter (EC 4,7) zijn.

Wanneer overzaaien
Overzaaien loont over het algemeen niet snel, maar houd de situatie in de gaten door iedere drie dagen tellingen uit te voeren om te zien of er nog planten bijkomen.

Wanneer er minder dan 70.000 planten per hectare staan en er geen planten bijkomen, dan is het advies zo spoedig mogelijk, voor half mei, over te zaaien. De opbrengstderving bedraagt dan minimaal 35%. Bedenk wel dat aan overzaaien ook risico’s kleven en opbrengst kost door gemiste groeidagen.

 
Een lage opkomst door korstvorming is door beregening te voorkomen (foto IRS).

Contact:
Marco Bom (IRS)
bom@irs.nl
06-27057831

 

Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.
Home DisclaimerPrivacy statementSitemap