Bemest cichorei beperkt voor een hoge opbrengst en kwaliteit

14 februari 2023

Cichorei heeft een lage bemestingsbehoefte. Overmatig bemesten zorgt eerder voor kwaliteitsproblemen, dan dat het extra opbrengst oplevert. In dit bericht enkele adviezen aan de hand van de belangrijkste mineralen.

Stikstof
Een stikstofgift van 50-70 kg per hectare volstaat voor de meeste cichoreipercelen. Indien een geslaagde groenbemester is geteeld en deze in het najaar is ondergewerkt, kan hier circa 25 kg per hectare vanaf worden getrokken. Bij het onderwerken in het voorjaar is dit 40 kg per hectare. Een te hoge stikstofgift verlaagd het inulinegehalte en de inulinekwaliteit. Bovendien maakt dit het gewas gevoeliger voor bacterie- en schimmelinfecties, waardoor de kans op wortelrot tijdens de teelt en bewaring toeneemt.

Advies stikstofbemesting cichorei:

  • Voor opkomst: 100 – 250 kg/ha Kalkammonsalpeter
  • of vanaf 4-bladstadium: 100 – 250 kg/ha Kalkammonsalpeter
  • of voor zaaibedbereiding: 65 – 180 l/ha Urean (direct inwerken)
  • of voor zaaibedbereiding: 20 – 25 m3 runderdrijfmest

 

Fosfaat
Een fosfaatbemesting is op cichoreipercelen met een voldoende hoge fosfaattoestand niet nodig voor een hogere opbrengst. Fosfaat kan echter wel bevorderend werken bij de begingroei van cichorei. Om hiervan optimaal gebruik te maken is de toepassing van een vloeibare fosfaathoudende meststof tijdens zaaien in de zaaivoor mogelijk (zie figuur 1). Door toediening van deze meststof zal de cichorei sneller door de kwetsbare kiemplantfase groeien. Dit heeft onder andere een voordeel bij de onkruidbestrijding. Het positieve effect van een dergelijke bemesting op de opbrengst is niet altijd bewezen. Belangrijk is dat een meststof gebruikt wordt met laag zoutgehalte, zodat kiemverbranding wordt voorkomen.

Advies fosfaatbemesting cichorei:

  • Tijdens zaaien in de zaaivoor: 30 l/ha Quickstart PK of 30 l/ha Top Flow PK

 

Kalium
Een kaliumbemesting is bij cichorei niet nodig, ondanks dat het gewas relatief veel kalium opneemt: bij een goede cichoreiopbrengst zullen de wortels circa 200-250 kg K2O per hectare afvoeren. Echter onderzoek door het IRS heeft uitgewezen dat bemesting met kalium geen opbrengstverhogend effect gaf, ook niet op kaliumarme percelen. Wel bleek dat bij het verhogen van de kaliumgift, het kaliumgehalte in de plant evenredig toenam (zie figuur 2). Hierdoor neemt de kaliumafvoer toe, zonder dat dit heeft bijgedragen aan de inulineopbrengst. Beter is om de hoge kaliumafvoer in bouwplanverband te compenseren door een verhoogde kaliumgift aan de volgteelt/volgteelten.

Advies kaliumbemesting cichorei:

  • geen

 

Magnesium
Een basisbemesting met magnesium is normaal gesproken niet nodig. Echter kan cichorei door bepaalde groeiomstandigheden wel magnesiumgebrek vertonen. Dit komt meestal doordat cichorei tijdelijk niet in staat is voldoende magnesium op te nemen. Dit gebrek kan worden opgevangen door bij de eerste gebreksverschijnselen een bladbespuiting met een magnesiummeststof uit te voeren. Een preventieve magnesium bemesting geeft niet vaak een meerwaarde.

Advies magnesiumbemesting cichorei:

  • bij zichtbare gebreksverschijnselen op blad: 10-15 kg/ha bitterzout

 

Borium
Het herkenbare gebreksverschijnsel is het zwart worden van de hartbladeren. Borium wordt het best preventief gegeven in een vroeg stadium. Boriumgebrek komt echter dermate weinig voor in de teelt van cichorei dat er geen algemeen advies voor geldt.

Advies boriumbemesting cichorei:

  • geen

Lees voor meer informatie over bemesting in cichorei hoofdstuk 4 van de digitale teelthandleiding Cichopedia op Cichoreinet.

Figuur 1: zaaivoortoepassing met een vloeibare PK meststof bevordert de beginontwikkeling van cichorei (foto: IRS).

Figuur 2: Bij een toenemende kaliumgift stijgt de inulineopbrengst niet (blauwe balken), maar wordt wel meer kalium opgenomen en opgeslagen in de planten (oranje lijn). Hierdoor wordt bij de oogst meer kalium afgevoerd, die niet heeft gezorgd voor een hogere opbrengst. Daarom wordt geadviseerd om geen kaliumbemesting toe te passen op cichorei, ondanks de hoge afvoer. Resultaat van driejarig onderzoek door IRS (2016-2018).

 

Contact:
Jan-Kees Boonman
IRS
boonman@irs.nl
06-15102439

Andere nieuwsberichten

Nieuws
12 januari 2024

Hoe zit dat met nitraat?

Nieuws
22 december 2023

Meld je aan voor een gratis N-meting

Nieuws
6 december 2023

Cichoreizaaischijven opsturen voor keuring