Instructie voor lange cichoreibewaring

2 december 2022

Cichoreiwortels produceren veel ademhalingswarmte (circa 3x meer dan suikerbieten en 10x meer dan aardappelen). Om succesvol cichorei te bewaren is voldoende warmteafvoer een vereiste. De bewaarverliezen zijn te beperken door de warmte via natuurlijke ventilatie af te voeren. 

Wees voorbereid
Zorg dat de bewaarplaats voldoende groot is. Schat daarvoor de benodigde oppervlakte goed in. Uitgaande van langgerekte hopen met een gemiddelde storthoogte van 1,5 meter is per ton cichorei circa 1 m2 oppervlak nodig. Zorg dat de ondergrond schoon is (geen stenen, hout, etc.) en vlak, zodat er geen water onder de hoop blijft staan. De hoop moet goed bereikbaar zijn voor oplader en vrachtwagen. Wanneer u moet afdekken staat beschreven in de alinea ‘Afdekstrategie’, maar bestel, indien nodig, tijdig de afdek- en bevestigingsmaterialen en zorg voor een steekthermometer om de temperatuur in de hoop tijdens de bewaarperiode te kunnen controleren.

Benut de oogstbare dagen
Oogst onder zo goed mogelijke omstandigheden om de wortels zonder veel beschadigingen en met weinig aanhangende grond aan de hoop te kunnen brengen. Zeker op de kleigronden is het advies om vanaf november op voorraad te rooien. Op hoog gelegen zandpercelen waar het oogstrisico c.q. het risico op structuurschade in de winter gering is, is het advies om kort voor (laat)levering te oogsten. Laat oogsten geeft minder bewaarverliezen dan bij bewaring aan de hoop. Het advies is om op deze gronden te rooien uiterlijk vlak voordat een vorstperiode invalt. Houd daarom de weersvooruitzichten goed in de gaten. Hoop aanleggen Bij lange bewaring (meer dan 14 dagen) is een langgerekte hoop noodzakelijk voor voldoende warmteafvoer. Maak daarom de hoop niet te hoog en te breed: maximaal 5 meter breed aan de voet en gemiddeld 1,5 meter hoog. In een hooggestorte, brede hoop kan de temperatuur hoog oplopen. Boven een bewaartemperatuur van 8°C nemen de bewaarverliezen sterk toe.

Hoop aanleggen
Bij lange bewaring (meer dan 14 dagen) is een langgerekte hoop noodzakelijk voor voldoende warmteafvoer. Maak daarom de hoop niet te hoog en te breed: maximaal 5 meter breed aan de voet en gemiddeld 1,5 meter hoog. In een hooggestorte, brede hoop kan de temperatuur hoog oplopen. Boven een bewaartemperatuur van 8°C nemen de bewaarverliezen sterk toe.

Geen rotte wortels bewaren
Door rot aangetaste wortels zijn minder goed te bewaren. Partijen met veel aantasting door Sclerotinia of Erwinia zijn ongeschikt voor lange bewaring en kunnen het beste zo snel mogelijk aan de fabriek geleverd worden. Het rot kan zich snel uitbreiden, waardoor de kwaliteit van de wortels hard achteruit gaat.


Foto 1.
Cichoreiwortel met aantasting door de schimmel sclerotinia. 

Inulinekwaliteit
Inulineketens in de wortel worden in het najaar geleidelijk afgebroken waarbij zogenaamde korte suikers worden gevormd. Dit is nadelig voor de inulinekwaliteit. Onder invloed van kou, onder 3°C, wordt dit proces versneld. De achteruitgang van de inulinekwaliteit is rasafhankelijk. Bij combi-rassen gaat dit langzamer dan bij de andere rassen, vandaar dat deze rassen voor de laatlevering vereist zijn. Door de hoge warmteproductie van cichorei komt de temperatuur in de bewaarhoop niet snel onder 3°C. Het advies is om cichorei wel koel te bewaren, maar zeker niet te laten bevriezen.

Afdekstrategie
Als er tijdens verlading gereinigd wordt, kan het zinvol zijn om de hoop af te dekken met vliesdoek (bijv. Toptex) om de wortels droog te houden. Dit verbetert doorgaans het reinigingsresultaat aanzienlijk. Bij lange bewaring is het advies om alleen aanvullend af te dekken bij strenge vorst (beneden -5°C). Dan moet de voet en de windzijde van de hoop afgedekt worden met winddicht materiaal (bijv. landbouwplastic) om bevriezing van de wortels te voorkomen. Verwijder direct na de vorstperiode het winddichte afdekmateriaal, aangezien de temperatuur boven in de hoop anders snel oploopt en broei ontstaat.


Foto 2. Afdekken van de cichoreihoop met vliesdoek is zinvol bij langere bewaring en als bij verlading gereinigd wordt.

Contact:
Martijn Leijdekkers
IRS
leijdekkers@irs.nl
06-27407201

 

Andere nieuwsberichten

Nieuws
23 maart 2023

Bewaar cichoreizaad op de juiste plaats

Nieuws
14 maart 2023

Bonalan: geef voldoende aandacht aan een juiste toepassing

Nieuws
14 februari 2023

Bemest cichorei beperkt voor een hoge opbrengst en kwaliteit