Onkruidbestrijding

Door de trage jeugdontwikkeling en de beperkte beschikbaarheid van herbiciden vraagt de onkruidbestrijding in cichorei de nodige aandacht. Aanwezigheid van (wortel)resten van zwarte nachtschade, ganzevoet, melde en kweekgras in partijen cichorei geeft grote problemen bij de verwerking en moet worden voorkomen.

Na opkomst zijn de mogelijkheden van onkruidbestrijding in cichorei weliswaar toegenomen, maar nog altijd beperkt. Dit vraagt een alerte opstelling van de cichoreiteler. Er zijn ook goede mechanische mogelijkheden in de cichoreiteelt. Zie hiervoor onze handleiding mechanische onkruidbestrijding cichorei (pdf).

De juiste aanpak van onkruiden op uw cichoreiperceel is specifiek. Wij adviseren u tijdig contact te zoeken met onze cichoreiagent. Tijdens het seizoen kunt u ook via de 'actueel' pagina de meest recente onkruidbestrijdingsadvies-schema's vinden.

Lees hier het onkruidbestrijdingsadvies.