Sensus Overzaai Support regeling 2022

Kieming en opkomst van cichorei is cruciaal voor een goede opbrengst en onkruidbestrijding. Er bestaat echter een (weer-) risico op mislukking, met mogelijk gevolg dat er opnieuw gezaaid moet worden.

Dit weer-risico lijkt de laatste jaren toe te nemen. Hoewel de teeltrisico’s in principe bij de teler liggen, heeft Sensus de indruk dat dit (weer-) risico mogelijk wat zwaar op de schouders van de teler is komen te liggen.
Mede gezien het gezamenlijke belang van een goede kieming en opkomst als basis voor een goede opbrengst, continueert Sensus daarom in 2022 de Sensus Overzaai Support.

Doel van deze regeling is om telers te ondersteunen bij risico op een slechte opkomst van de cichorei.

De regeling houdt in dat Sensus onder voorwaarden 50% van de kosten voor het zaad benodigd voor overzaai voor haar rekening neemt.
Lees hier verder (voorwaarden Sensus Overzaai Support)