Gezond loof betekent een hogere opbrengst!

Ook bij cichorei geldt dat het lang gezond houden van het loof een hogere opbrengst oplevert. Dat bleek uit een serie bladgezondheidsproeven die we de afgelopen jaren uitvoerden in opdracht van de Telersvereniging Inulinecichorei. Een bespuiting met fungiciden bracht gemiddeld over vier jaar 3,6 ton cichorei per hectare meer op bij een oogst rond begin december dan onbehandeld. Het effect van de jaarsinvloeden zijn groot, zo kan bij stevige aantasting door meeldauw de opbrengstderving oplopen tot 8 ton cichorei.

Gezond loof

Een cichoreiblad met schimmelaantasting is minder productief dan een gezond blad. Met name meeldauw kan veel schade doen in inulinecichorei. Als het loof gezond is, kan het efficiënt de weersomstandigheden in de nazomer/herfst benutten voor groei. Naast meeldauw zijn roest, alternaria en stemphylium schadelijke bladschimmels in cichorei. Ook kan het loof door bladvuur worden aangetast veroorzaakt door de bacterie pseudomonas.

De fungiciden Flint, Signum, Amistar Top, Sonata en Karma hebben in cichorei een toelating voor de bestrijding van meeldauw. Zie de tabel voor de doseringen, en veiligheidstermijnen. Voer een bespuiting uit na het waarnemen van de eerste aantasting. Hoe langer de cichorei nog moet groeien, hoe groter het rendement van gezond loof zal zijn. Tegen bladvuur, veroorzaakt door de bacterie pseudomonas, hebben deze middelen geen werking.

Tabel 1. Toegelaten fungiciden in cichorei.

middel

werkzame stof

gehalte

dosering

aantal toepassingen per 12 maanden

interval (dagen)

veiligheidstermijn (dagen)

Sonata

Bacillus pumilus QST 2808

1 x 10^9 CFU/g

5-10 L/ha1

6

5

1

Serenade

Bacillus amyloliquefaciens str. QST 713

1 x 10^9 CFU/g

5-8 L/ha1

6

5

-

Flint

trifloxystrobine

500 g/kg

0,25 kg/ha

2

21

21

Amistar Top 2, 3

azoxyxtrobine

200 g/L

1 L/ha

2

21

30

difenoconazool

125 g/L

       

Signum 3

pyraclostrobine

6,7%

1,5 kg/ha

2

14

14

boscalid

26,7%

       

Karma

kalium waterstofcarbonaat

85%

3 kg/ha1

8

7

1

1 Dosering is afhankelijk van ziektedruk en omstandigheden.

2 Om het grondwater te bescherming mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden

3 Op percelen die grenzen aan oppervlaktewater is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer gebruik gemaakt wordt

van één van de in het gebruiksvoorschrift opgenomen driftreducerende maatregelen.

Weerbare plant

Wanneer blad gezond en sterk is, kan meeldauw de plant minder makkelijk infecteren. In de proeven lag een bladmeststof op basis van calcium. Deze bladmeststof zorgde voor een weerbaardere plant, waardoor de planten minder vatbaar waren voor meeldauw en uiteindelijk een hogere opbrengst dan onbehandeld. Er werd driemaal met dit middel gespoten. Eén bespuiting met een fungicide resulteerde echter in een hogere opbrengst dan de bladmeststof.

Contact:

Bram Hanse (IRS)

06-10328316

Meeldauwaantasting in cichorei kost opbrengst (foto: IRS)

Bladvuur veroorzaakt door de bacterie pseudomonas. Spuiten met een fungicide helpt hier niet tegen (foto: IRS).

Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.
Home DisclaimerPrivacy statementSitemap