Maak jij ook een bewuste keuze?

Van cichorei maken wij hoogwaardige inuline. Dit is de grondstof voor duurzame en gezonde voedingsmiddelen. De vraag naar inuline groeit wereldwijd. Cichorei is daardoor een betekenisvol gewas met een mooie toekomst. Samen met onze telers investeren we in verduurzamen van de teelt. De waardering hiervoor komt terug in de teeltcontracten. Op die manier gaan telers én Sensus met cichorei samen het verschil maken. Want we willen daadwerkelijk van betekenis zijn. ‘Grow Sense’ noemen we dat. Maak jij - samen met ons - óók die bewuste keuze?

Lees meer over het GrowSense programma>

Cloudfarm beschikbaar voor cichoreitelers

Lees hier meer over Cloudfarm

Cichorei: robuust gewas, duurzame teelt

De productie van ingrediënten voor gezonde voeding past binnen de strategische keuzes van Cosun. Het moederbedrijf van Sensus wil met inuline mondiaal een rol van betekenis blijven spelen en ondersteunt investeringen in kwaliteit en capaciteit van de cichoreiverwerking. Sensus wil haar positie als aanbieder van hoogwaardige ingrediënten op basis van inuline verstevigen en kiest voor lange termijn keuzes in haar relatie met de telers van cichorei.

Duurzame relatie met telers

Telers die kiezen voor een duurzame samenwerking met Sensus, kunnen ervan uitgaan dat de contractvoorwaarden een aantrekkelijke financiële onderbouwing hebben. Zodanig dat de uitgangspositie van cichorei in het bouwplan stevig is. Bovendien werkt Sensus samen met de telers aan verduurzaming van de teelt en investeert ze samen met de telers in kennisontwikkeling en teeltoptimalisatie. De resultaten van deze inspanningen worden beloond.

Grow Sense

Sensus wil de komende jaren groeien in omvang én groeien in kwaliteit. Dat is nodig om te kunnen blijven investeren in markten en producten. ‘Grow Sense’ heet die doelstelling. Grow staat voor groeien in areaal, Sense staat voor een betekenisvolle teelt. Sensus wil de komende jaren samen met haar telers dus ‘groeien met betekenis’. En dat kan, want cichorei is een grondstof van betekenis voor gezonde voeding. Bovendien is cichorei goed voor de bodem, vraagt het weinig stikstof en is niet droogtegevoelig. En bovenal: het biedt financieel perspectief.

Latest news
Nieuws
11 juni 2024

Weer meer zichtbaar in CropX/Dacom.

Nieuws
31 mei 2024

Beoordeel de veldopkomst

Nieuws
17 mei 2024

Cichorei heeft weinig bemesting nodig

Meer nieuws

Op naar 10 ton inuline per ha.

Voor een gezonde toekomst en verdere groei van de markt voor inuline uit cichorei is het gewenst het rendement uit de teelt van cichorei te laten toenemen. Dit kan niet zonder de inzet en expertise van de cichoreiteler. De cichoreiteelt is de basis van de inulineproductie. Door het optimaliseren van teeltkeuzes is nog veel winst te behalen. Sensus wil in de komende jaren naar een gemiddeld opbrengstniveau van 10 ton inuline of meer per hectare cichorei.

Lees meer over teeltinnovatie programma Cimone

TeeltevaluatieDacom

Dacom is het teeltevaluatie-programma van Sensus voor de telers van inulinecichorei. Hiermee krijgt de teler meer inzicht in de effecten van de verschillende teeltmaatregelen op de opbrengst, waarmee de teler zich verder kan verbeteren in de teelt van cichorei. Voor een goede evaluatie is teeltregistratie van belang.

Lees verder

Uitgebreide teeltinformatieTeeltinformatie

Informatie voor de teler, van perceelkeuze tot oogst en bewaring. Voor telers van Sensus is de uitgebreide teeltinformatie in Cichopedia via CichoreiNet beschikbaar. Cichopedia vervangt de teelthandleiding Inulinecichorei.

Lees verder

Begeleiding bij de teeltCichoreiagenten

Begeleiding van de cichoreiteelt en -telers vindt plaats door cichoreiagenten. Voor contractteelt van cichorei werkt Sensus in de verschillende regio's samen met agenten. Sensus sluit jaarlijks contracten met akkerbouwers voor teelt en levering van cichoreiwortels.

Lees verder