Bemesting

Stikstof

Een cichoreigewas onttrekt ongeveer 150 - 160 kg N per ha. Afhankelijk van de bodemvoorraad in het voorjaar en een eventueel uit organische bemesting nog vrijkomende voedingsstoffen, zal een kunstmestgift van 50 à 75 kg N per ha nodig zijn. Deze wordt bij voorkeur in één keer gegeven voor het seizoen.

Fosfaat

Hier geldt een onttrekking door het gewas van zo'n 80 kg P2O5 per ha. De bemesting zal afhankelijk zijn van de voorraad in de bodem. Bij een toestand "onvoldoende" wordt aanbevolen maximaal zo'n 80 à 100 kg P2O5 te verstrekken.

Kali

Hoewel cichorei 200 à 300 kg kali per ha onttrekt, is een verse bemesting voor cichorei niet wenselijk. De onttrekking kan beter in bouwplanverband worden aangevuld voor een gewas dat prijs stelt op een hoge, verse, kalibemesting (bijv. aardappelen of uien). Indien toch een kalibemesting wordt toegepast voor het cichoreigewas, dan dient dit bij voorkeur in het voorafgaande najaar plaats te vinden. Bij eventuele toepassing in het voorjaar dient een chloorarme kalimeststof te worden gebruikt, om zoutschade aan het jonge gewas te voorkomen. Bij voorkeur wordt geen organische bemesting toegepast, er zijn aanwijzingen dat daardoor de verwerkingskwaliteit van de cichorei nadelig wordt beïnvloed.

Zuurgraad

Qua pH stelt cichorei dezelfde eisen als suikerbieten. Zure gronden zijn ongeschikt voor de teelt vanwege een nadelige invloed op kieming en opkomst. Op kleigronden is de optimale pH circa 7, op zandgrond streeft men naar circa 5½ à 6.