Onkruidbeheersing

Door de trage jeugdontwikkeling en de beperkte beschikbaarheid van herbiciden vraagt de onkruidbeheersing in cichorei de nodige aandacht. Aanwezigheid van (wortel)resten van zwarte nachtschade, ganzevoet, melde en kweekgras in partijen cichorei geeft grote problemen bij de verwerking en moet worden voorkomen.

Na opkomst zijn de mogelijkheden van onkruidbeheersing in cichorei weliswaar toegenomen, maar nog altijd beperkt. Dit vraagt een alerte opstelling van de cichoreiteler. Er zijn ook goede mechanische mogelijkheden in de cichoreiteelt. Zie hiervoor onze handleiding mechanische onkruidbeheersing cichorei (pdf).

Om de inzet van mechanische onkruidbeheersing te stimuleren biedt Sensus, namens Groeikracht Cosun, een inzet- en aankoopondersteuning aan via het SMMO-programma. SMMO (Sneller Meer Mechanische Onkruidbeheersing), draagt bij aan een versnelde inzet van mechanische apparatuur in de cichoreiteelt. Bekijk hier de voorwaarden van het programma.

De juiste aanpak van onkruiden op uw cichoreiperceel is specifiek. Wij adviseren u tijdig contact te zoeken met onze cichoreiagent. Tijdens het seizoen kunt u ook via de 'actueel' pagina de meest recente onkruidbesheersingsadvies-schema's vinden.

Lees hier het onkruidbestrijdingsadvies.