Algemene informatie over Cichorei

Sensus sluit jaarlijks contracten met akkerbouwers in Nederland en België voor teelt en levering van cichoreiwortels. Uit de cichoreiwortels produceert Sensus de Frutafit-inulines en Frutalose-inuline-/FOS-stropen. Cichorei is één van de plantensoorten die inuline in wortels opslaat tot een niveau dat winning aantrekkelijk maakt.

Aan wilde cichorei werden geneeskrachtige eigenschappen toegeschreven, met name ook door de bittere smaak. Ook werd cichorei in het verleden gebruikt als surrogaat voor koffie. In geheel Nederland, maar vooral ook in België en Noord Frankrijk, stonden bedrijven die zich bezighielden met het drogen en branden van cichorei ten behoeve van de productie van surrogaatkoffie. In de 17e eeuw werd het op de wortel groeiende 'lof' als groente ontdekt en werd de basis gelegd voor de witlofteelt en -productie.

Cichorei behoort tot de familie der Asteraceae (voorheen Compositae, samengesteldbloemigen). Cichorei is nauw verwant aan witlof en andijvie. De wilde plant is overblijvend en komt voor in geheel Europa, Siberië, Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De cultuurplant is tweejarig en slaat in het eerste teeltjaar inuline op in de wortel. De stamvorm van witlof en cichorei is Cichorium intybus L. var. Silvestre.

Cichorei behoort tot de familie der Asteraceae (voorheen Compositae, samengesteldbloemigen).

Ontwikkeling van de plant

Nadat cichorei in het voorjaar (begin april) gezaaid is en vlot opgekomen, ontwikkelt het zich na opkomst vrij traag. Eerst wordt de wortel aangelegd. In totaal vormt de cichoreiplant meer dan 60 bladeren. Daarbij sterven de oudste bladeren steeds af. In volle productie zitten er 30 tot 40 bladeren aan de plant, die boven op de kop van de wortel staan ingeplant.

De plant vormt normaliter één penwortel die grijs tot geelwit van kleur is en niet vertakt. In de vacuoles van de cellen in de hout- en bastweefsels in de wortel wordt het eerste teeltjaar de inuline opgeslagen. De wortel wordt gedurende de periode september - december geoogst.
Indien de plant zou overwinteren zou in het tweede jaar een bloeistengel aangelegd worden, waaruit prachtige bloemen ontstaan.

Heeft u behoefte aan meer algemene informatie over cichorei: richt uw vraag dan tot: Agrarische Zaken Sensus (Email)

Producten met
Inuline uit Cichorei

Related news and articles

News
23 februari 2022

Een gematigde bemesting voor een hoge opbrengst en kwaliteit

News
12 november 2021

Laatste nieuws omtrent 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

News
3 november 2021

Keuze oogstmoment van groot belang voor cichorei bewaring

Meer nieuws