Telersvereniging Inulinecichorei

De Telersvereniging Inulinecichorei is een onafhankelijke vereniging van telers van cichorei voor Sensus. Door onder meer overleg met Sensus betreffende de leveringsvoorwaarden cichorei tracht de vereniging haar doel, het behartigen van de belangen van de individuele leden betreffende de levering van cichorei, te realiseren.  Verder kan de vereniging een schakel zijn tussen de individuele teler en Sensus.

In de winter organiseert het bestuur van de Telersvereniging regionale bijeenkomsten (zie onder 'agenda' ).

 

Secretariaat Telersvereniging Inulinecichorei:

Pasfoto Ine Bootsma
Tel. 06-15230511 of mail

 

Bestuur Telersvereniging Inulinecichorei

Pasfoto Landelijk voorzitter
Hubert Visser
Tel. 06-28829647

 

Regiovoorzitters

pasfotoWest Brabant, Tholen, St. Philipsland
Pieter van Overveld
Tel. 06-2003056
Pasfoto Limburg
Wilbert Pennings
Tel. 06-28600323
Pasfoto Midden en Oost Brabant
Kees van Bijsterveldt
Tel. 06-27154662
Pasfoto Midden en Oost Brabant
Ewoud van Elderen
Tel. 06-45099814
Pasfoto Noord-Nederland
Bert Hoekzema
Tel. 06-22998011
Pasfoto Zeeuwse en Zuid Hollandse Eilanden
Henk de Kater
Tel. 06-12678299
PasfotoZeeuws Vlaanderen
Piet van Cruijningen
Tel. 06-83527261
 
 
 

 

Dagelijks Landelijk Bestuur Telersvereniging Inulinecichorei

Pasfoto Landelijk voorzitter
Hubert Visser
Tel. 06-28829647
Pasfoto Vice voorzitter
Bert Hoekzema
Tel. 06-22998011
PasfotoPenningmeester
Bert Hoekzema
Tel. 06-22998011
Pasfoto Algemeen adjunct
Corne Huyben
Tel. 06-31501030
Pasfoto Algemeen adjunct
Richard Beumers
Tel. 0049 151 46705450

Related news and articles

News
23 februari 2022

Een gematigde bemesting voor een hoge opbrengst en kwaliteit

News
12 november 2021

Laatste nieuws omtrent 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

News
3 november 2021

Keuze oogstmoment van groot belang voor cichorei bewaring

Meer nieuws