Een gematigde bemesting voor een hoge opbrengst en kwaliteit

23 februari 2022

Cichorei heeft geen grote mineralenbehoefte. Daar komt bij dat overmatig bemesten veelal het risico op diverse kwaliteitsproblemen verhoogd. In dit bericht enkele adviezen aan de hand van de belangrijkste mineralen.

Stikstof

Een stikstofgift van 50-70 kg per hectare volstaat voor de meeste cichoreipercelen. Indien een geslaagde groenbemester is geteeld, en deze in het najaar is ondergewerkt, kan hier circa 25 kg per hectare vanaf worden getrokken. Een te hoge stikstofgift verlaagd het inulinegehalte en de inulinekwaliteit. Bovendien maakt dit het gewas gevoeliger voor bacterie- en schimmelinfecties, waardoor de kans op wortelrot tijdens de teelt en bewaring toeneemt.

Stikstof kan volvelds met kunstmest worden gegeven. Dit kan zowel voor zaai (vloeibaar of korrels) of na opkomst vanaf het 4-bladstadium (alleen korrels). Op lichte gronden kunt u ervoor kiezen om een beperkte hoeveelheid dierlijke mest uit te rijden. Runderdrijfmest heeft hierin, vanwege de verhouding aan mineralen, de voorkeur. Bij gemiddelde gehalten is een gift van circa 25 m3 per hectare ruim voldoende. Varkensdrijfmest of bewerkte dunne mest wordt afgeraden, omdat hiermee vaak een overmaat aan stikstof gegeven, die bovendien (te) snel beschikbaar komt voor het gewas. Hiermee neemt de kans op kwaliteitsproblemen aanzienlijk toe. Na een bemesting met dierlijke mest, is een aanvullende kunstmestgift haast in alle gevallen overbodig.

Fosfaat

Een fosfaatbemesting is op cichoreipercelen met een voldoende hoge fosfaattoestand niet nodig voor een hogere opbrengst en dient alleen om de afvoer te compenseren. Fosfaat kan echter wel bevorderend werken bij de begingroei van cichorei. Om hiervan optimaal gebruik te maken is de toepassing van een vloeibare PK-meststof tijdens zaaien in de zaaivoor mogelijk (zie foto 1). Door toediening van deze meststof zal de cichorei sneller door de kwetsbare kiemplantfase groeien, wat vooral een voordeel is bij de onkruidbestrijding. Belangrijk is dat een meststof gebruikt wordt met laag zoutgehalte, zodat kiemverbranding wordt voorkomen. Quickstart PK of Top Flow PK (beide 30 l/ha) zijn hiervoor geschikte producten.

Kalium

Ook een volvelds kaliumbemesting is bij cichorei niet nodig, ondanks dat het gewas relatief veel kalium opneemt: bij een goede cichoreiopbrengst zullen de wortels circa 200-250 kg K2O per hectare afvoeren. Echter onderzoek door het IRS heeft uitgewezen dat bemesting met kalium geen opbrengstverhogend effect gaf. Wel bleek dat bij het verhogen van de kaliumgift, het kaliumgehalte in de plant evenredig toenam. Hierdoor neemt de kaliumafvoer toe, zonder dat dit heeft bijgedragen aan de inulineopbrengst.

Beter is om de hoge kaliumafvoer in bouwplanverband te compenseren door een verhoogde kaliumgift aan de volgteelt/volgteelten.

Magnesium

Een basisbemesting met magnesium is normaal gesproken niet nodig. Echter kan cichorei door bepaalde groeiomstandigheden wel magnesiumgebrek vertonen (zie foto 2). Dit komt meestal doordat cichorei tijdelijk niet in staat is voldoende magnesium op te nemen. Dit gebrek kan worden opgevangen door bij de eerste gebreksverschijnselen een bladbespuiting met een magnesiummeststof uit te voeren. Hiervoor kan bijvoorbeeld bitterzout (10-15 kg/ha) worden gebruikt.

Lees voor meer informatie over bemesting in cichorei hoofdstuk 4 van de digitale teelthandleiding Cichopedia op Cichoreinet.

Foto 1: zaaivoortoepassing met een vloeibare PK meststof bevordert de beginontwikkeling van cichorei (foto: IRS).

Foto 2: cichoreiblad met beginnende symptomen van magnesiumgebrek. Deze zijn herkenbaar door de geelverkleuring tussen de nerven. Later verkleuren deze vlekken van geel naar paars (foto: IRS).

Contact:

Jan-Kees Boonman (IRS)

boonman@irs.nl

06-15102439

 

 

 

Andere nieuwsberichten

Nieuws
12 januari 2024

Hoe zit dat met nitraat?

Nieuws
22 december 2023

Meld je aan voor een gratis N-meting

Nieuws
6 december 2023

Cichoreizaaischijven opsturen voor keuring