Zaaien

De teelt van cichorei voor Sensus geschiedt met name vlakkevelds op een rij-afstand van 50 cm. Uitgangspunt is 150.000 planten per ha, zodat er op 8 à 10 cm in de rij gezaaid moet worden.

Erg belangrijk is de zaaidiepte. Deze mag absoluut niet meer zijn dan circa 0,5 tot 1,0 cm. Dat betekent dat het zaaibed bij vlakkeveldsteelt zo ondiep mogelijk losgemaakt moet worden, hetgeen alleen goed zal slagen indien het voorafgaande ploegwerk goed vlak ligt. Eventueel kan een egaliserende voorbewerking wenselijk zijn. De zaaibedbereiding dient bij voorkeur enkele weken voor het zaaien te gebeuren, in één werkgang, in de richting waarin gezaaid gaat worden.

Het optimale zaaitijdstip ligt rond half april. Te vroeg zaaien houdt in dat vanwege een te lage bodemtemperatuur (lager dan 10°C) de kieming en opkomst traag en onregelmatig verlopen, waardoor het cichoreigewas verzwakt wordt en er problemen ontstaan met betrekking tot de dosering van onkruidbestrijdingsmiddelen na-opkomst. Bovendien neemt de kans op schieters toe. Later zaaien dan circa half april resulteert in een lage(re) opbrengst.

Er zijn twee zaadsoorten, te weten: gecoat zaad en gepilleerd zaad.
Gecoat zaad heeft de vorm en afmetingen van naakt zaad, en is omhuld door een dunne coating. Gecoat zaad wordt met een pneumatische zaaimachine gezaaid.
Pillenzaad kan met een mechanische precisiezaaimachine worden gezaaid, maar dan wel met geschikte schijven.
Een erg belangrijke eis aan de zaaimachine is een goede, constante diepteregeling (0,5 à 1,0 cm) en schijven met een celdiameter die geschikt is voor de fractie van het zaad en uitgerust met voldoende cellen om in het traject van 8 tot 10 cm in de rij te kunnen zaaien.