Oogst en bewaring

Het cichoreigewas heeft 180 - 200 dagen nodig om volgroeid te zijn.

De oogstcampagne start in september. Eerst wordt het blad van de wortels verwijderd en teruggebracht op het land als 'groenbemester' (organische meststof) voor het volggewas. Vervolgens worden de wortels gelicht en wordt de meegekomen grond verwijderd.

De handelingen bij rooien, opslag en verlading dienen erop gericht te zijn dat beschadigingen (kneus en breuk) zoveel mogelijk worden vermeden. Om bovendien de verliezen tijdens de oogst zoveel mogelijk te beperken zijn specifieke rooimachines vereist.

Bij voorkeur is de oogst voor het invallen van de vorst beëindigd. Vorst breekt de inulineketens in de wortel versneld af, waardoor deze cichorei voor de verwerking van minder waarde is. Verwerkingstechnisch levert bevroren en ontdooide cichorei geen problemen op. Geadviseerd wordt om de bewaartemperatuur van cichorei in het laatste deel van de campagne ongeacht de luchttemperatuur tussen 0° en 5° C te houden, door de hoop al dan niet af te dekken.