Op naar 10 ton inuline per ha.

Bijna 10 jaar geleden besloot Sensus zich volledig te richten op de groei van de inulinemarkt. De wereld vraagt om gezondere en vooral ook goed smakende voedingsproducten met een natuurlijke oorsprong. Voor een gezonde toekomst en verdere groei van de markt voor inuline uit cichorei is het gewenst het rendement uit de teelt van cichorei te laten toenemen.

Dit kan niet zonder de inzet en expertise van de cichoreiteler. De cichoreiteelt is de basis van de inulineproductie. Door het optimaliseren van teeltkeuzes is nog veel winst te behalen. Sensus wil in de komende 10 jaar tijd naar een gemiddeld opbrengstniveau van 10 ton inuline of meer per hectare cichorei.

In het kader van duurzaamheid streven we er naar om met zo weinig mogelijk input een zo hoog mogelijke output te behalen in termen van kwaliteit en hoeveelheid product per hectare. Dit sluit naadloos aan bij het streven naar een rendabele teelt en rendement voor de industriële verwerking. 

In een modelberekening is al eens vastgesteld dat cichorei een theoretische opbrengst van circa 16 ton inuline kan produceren. Ook zijn er ieder jaar cichoreitelers die in de praktijk een opbrengstniveau van 10 ton inuline per hectare cichorei weten te realiseren!

Het doel van 10 ton inuline per hectare cichorei lijkt hiermee realistisch. Een rendementsstijging van 4% per jaar is nodig om van het huidige gemiddelde niveau van ca. 7 ton inuline per hectare cichorei naar een opbrengst van 10 ton inuline per ha cichorei te komen. Deze rendementsstijging van 3 ton inuline opbrengst vertegenwoordigt een waarde van ongeveer € 1.400 per hectare.

Door intensief samen te werken met de zaaizaadleveranciers verwacht Sensus een jaarlijkse rendementsverbetering van 1% door betere rassen. Combirassen bieden goede perspectieven. Dit zijn rassen die het allerhoogste opbrengstniveau combineren met een betere kwaliteit op het einde van de campagne. Door introductie van combirassen wordt het beter mogelijk om tot het einde van de campagne goede inuline te produceren.

Op naar de 10 ton per ha.

Door nieuwe teeltontwikkelingen, maatregelen die momenteel nog niet, of minder, gebruikelijk zijn, te ontwikkelen en te introduceren, verwacht Sensus eveneens een verbetering van het cichoreiteeltrendement van 1% per jaar. Voorbeelden zijn het afdekken van cichorei met vliesdoek en het toepassen van meststoffen in de rij. Evenals de inspanningen om het gewasbeschermingsmiddelenpakket uit te breiden en verder te verbeteren.

Ieder jaar realiseren cichoreitelers 10 ton inuline per hectare met de inzet van de huidige rassen. Het is voor alle telers interessant om te ontdekken hoe dit kan. Sensus helpt de teler met het maken van de juiste teeltkeuzes door de telers van actuele informatie te voorzien. Met de inzet van een cichoreispecialist op het IRS voor onderzoeken en ontwikkeling in de cichoreiteelt investeert Sensus om de ambitie waar te maken.

Op naar de 10 ton per ha. 

De introductie van de cichoreimonitor, Cimone, voor evaluatie van de teelt is een belangrijke aanvulling. In de cichoreimonitor ziet de teler de geleverde opbrengst in ton inuline per hectare cichorei. Deze opbrengst wordt gecorrigeerd voor een eventuele vroege levering. Hiermee krijgt de teler inzicht in het verschil in de gerealiseerde opbrengst ten opzichte van het ambitieniveau.

Aanvullend volgt een overzicht van de gecorrigeerde opbrengst over de afgelopen 5 jaar en een meerjarig gemiddelde. Tevens ontvangt de teler een overzicht van de gecorrigeerde opbrengst uitgedrukt ten opzichte van het regio gemiddelde. Jaarinvloeden door bijvoorbeeld het weer worden hierdoor grotendeels genivelleerd. Zo kan de cichoreiteler zien hoe de cichoreiopbrengst zich kwalificeert ten opzichte van het gemiddelde en krijgt de teler meer inzicht in de invloed van zin eigen teeltkeuzes. Om teeltkeuzes goed te kunnen evalueren is een goede en volledige teeltregistratie van belang.

De cichoreimonitor analyseert de teelt op een viertal cruciale keuzemomenten:

  1. perceels- en zaaizaadkeuze;
  2. van zaai zo snel mogelijk naar uniform plantaantal;
  3. gewasverzorging (bemesting, plaagbeheersing);
  4. oogst, opslag en bewaring. 

Deze gezamenlijke inspanningen moeten gaan zorgen voor een opbrengst van 10 ton inuline per hectare, met voor de teler een toenemend rendement van de cichoreiteelt en voor Sensus meer inuline voor de groeiende afzetmarkt!