Groei mee met Sensus

De productie van ingrediënten voor gezonde voeding past binnen de strategische keuzes van Cosun. Het moederbedrijf van Sensus wil met inuline mondiaal een rol van betekenis blijven spelen en ondersteunt investeringen in kwaliteit en capaciteit van de cichoreiverwerking. Sensus wil haar positie als aanbieder van hoogwaardige ingrediënten op basis van inuline verstevigen en kiest voor lange termijn keuzes in haar relatie met de telers van cichorei.

Duurzame relatie met telers

Telers die kiezen voor een duurzame samenwerking met Sensus, kunnen ervan uitgaan dat de contractvoorwaarden een aantrekkelijke financiële onderbouwing hebben. Zodanig dat de uitgangspositie van cichorei in het bouwplan stevig is. Bovendien werkt Sensus samen met de telers aan verduurzaming van de teelt en investeert ze samen met de telers in kennisontwikkeling en teeltoptimalisatie. De resultaten van deze inspanningen worden beloond.

Grow Sense

Sensus wil de komende jaren groeien in omvang én groeien in kwaliteit. Dat is nodig om te kunnen blijven investeren in markten en producten. ‘Grow Sense’ heet die doelstelling. Grow staat voor groeien in areaal, Sense staat voor een betekenisvolle teelt. Sensus wil de komende jaren samen met haar telers dus ‘groeien met betekenis’. En dat kan, want cichorei is een grondstof van betekenis voor gezonde voeding. Bovendien is cichorei goed voor de bodem, vraagt het weinig stikstof en is niet droogtegevoelig. En bovenal: het biedt financieel perspectief.