IRS Diagnostiek staat weer voor u klaar.

Ook dit seizoen staat IRS Diagnostiek weer voor u klaar om de oorzaak van slecht groeiende of wegvallende cichorei te achterhalen. Het is belangrijk te weten wat het probleem is om de juiste maatregelen te nemen.

Raadpleeg achtereenvolgens:

  1. de ‘Teelthandleiding Inulinecichorei’, die u hebt gekregen op de vergadering van de Telersvereniging. Mocht u hem niet (meer) hebben, dan kunt u een exemplaar opvragen bij Sensus;
  2. uw teeltadviseur. Probeer samen de oorzaak te achterhalen;
  3. komt u er samen niet uit, dan kan uw teeltbegeleider contact opnemen met het IRS. Uw teeltbegeleider kan een monster voor diagnose naar het IRS opsturen. Monsters, die worden ingestuurd door telers zelf, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Dit omdat hetzelfde probleem vaker speelt op meerdere percelen. Uw teeltadviseur heeft hetzelfde mogelijk al eerder in uw regio waargenomen en naar IRS Diagnostiek gestuurd zodat u via de teeltadviseur sneller de oorzaak kent. 

Hoe u het monster het beste kunt verzenden en wat we nodig hebben voor de analyse, kunt u vinden in de website van het IRS onder Diagnostiek.

Maak bij het insturen gebruik van een inzendformulier. Vul dit formulier volledig in, zodat we in het laboratorium snel de juiste diagnose kunnen stellen.

Let op! Het adres is gewijzigd. De ervaring leert dat het monster in betere conditie aankomt  als u het opstuurt naar onze postbus. Zorg bij het opsturen naar deze gratis service wel voor voldoende frankering van de monsters.

IRS Diagnostiek

Postbus 32

4600 AA Bergen op Zoom

Tel. 0164 - 274 400

Contact: diagnostiek@irs.nl

                        

Foto 1. Al vanaf een jong plantstadium kunnen er problemen ontstaan. Probeer de oorzaak altijd te achterhalen. De plant op de foto lijdt van schade door het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans) (foto: IRS).

 

Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.
Home DisclaimerPrivacy statementSitemap