Pas op voor slakken in cichorei!

Zodra de eerste planten van cichorei bovenkomen, is het oppassen voor slakken. Slakkenschade is het snelst te verwachten op vochtige grond.

Schade
Slakken veroorzaken vooral schade in het kiemblad- tot tweebladstadium (zie ook pagina 37 van de Teelthandleiding inulinecichorei). Daarna is er soms nog wel vreterij door slakken aan de planten zichtbaar, maar dit leidt dan niet meer tot plantwegval. Op zavel-, lichte klei- en lösspercelen met groenbemester(s), koolzaad, spruiten, graszaad, karwij of luzerne als voorvrucht of op percelen met een niet-kerende grondbewerking dient u extra alert te zijn. Soms zijn de slakjes echter zo klein (0,5 cm groot) dat ze heel moeilijk te vinden zijn. Slijmsporen zijn een aanwijzing voor de aanwezigheid van slakken.

Bestrijding
Mocht u slakken(schade) zien in uw cichoreiperceel dan kunt u schade beperken door slakkenkorrels (7 kg/ha Derrex, Iroxx of Sluxx HP) toe te dienen. Doe dit bij voorkeur in de avonduren. Vaak komen slakken vanuit de perceelsranden en komt slakkenschade ook alleen maar daar voor. In dat geval is toepassen van slakkenkorrels aan de randen voldoende.

Meer informatie over slakken kunt u ook lezen in het Bodemplagenschema.

Vragen:
Elma Raaijmakers (IRS)
0165-516074
raaijmakers@irs.nl


Schade door slakken kan al ontstaan in het kiembladstadium. Op deze foto is slakkenspoor zichtbaar. Hieraan is de aanwezigheid van slakken te herkennen (foto: IRS).

Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.
Home DisclaimerPrivacy statementSitemap