Te lage pH slecht voor cichorei

Voor een geslaagde cichoreiteelt is een voldoende hoge pH van de bouwvoor een voorwaarde. Indien dit niet het geval is, kan een bekalking uitkomst brengen.

Voorkom te zure grond

Een zure grond heeft een (te) lage pH. Bij een te lage pH vermindert de effectiviteit van nutriëntenopname door het cichoreigewas, wordt de groei geremd en blijft uiteindelijk de opbrengst achter.

In het algemeen komen zure bodems vooral voor op zand- en dalgronden. Echter, ook op oudere zavel- en kleigronden kan de pH te laag zijn geworden, met name op de zandige perceelsgedeelten.

Het advies is om ervoor te zorgen dat de pH rond 5,5 ligt. Bedenk dat de variatie in pH binnen een (niet egaal) perceel groot kan zijn en dat er plekken binnen het perceel zijn met lagere waarden. Het kan dan nuttig zijn om meerdere pH-monsters van uw perceel te nemen. Zorg ervoor dat de pH van uw grond nergens beneden 5,0 ligt.

Als u de pH van de grond nog wil verhogen, doe dit dan zodra de bouwvoor droog genoeg is en kies een snelwerkende kalkmeststof, zoals bijvoorbeeld Betacal of een kalkmeststof zonder magnesium. Werk deze na aanwending goed in. Met behulp van de applicatie kalkbemesting (link) kunt u berekenen hoeveel kalk er nodig is om pH op gewenste peil te brengen.

Een snelwerkende kalkmeststof geeft een snelle pH-verhoging (foto: Agrarische Dienst Suiker Unie).

Contact:

Peter Wilting

wilting@irs.nl

06-53927388

Cichorei nieuwsbrief

Aanmelden voor de Cichorei nieuwsbrief en attenderingsmail, vul het formulier in.
Home DisclaimerPrivacy statementSitemap