IRS Diagnostiek staat weer voor u klaar

3 mei 2023

Net als voorgaande jaren staat ook dit teeltseizoen IRS Diagnostiek weer klaar om de oorzaak van slecht groeiende of wegvallende cichorei te achterhalen. Het blijft belangrijk te weten wat het probleem is om de juiste maatregelen te nemen.

Raadpleeg bij problemen in uw cichoreiperceel achtereenvolgens:

  1. de digitale teelthandleiding ‘Cichopedia’ op Cichoreinet;
  2. uw teeltadviseur. Probeer samen de oorzaak te achterhalen.

Komt u er samen niet uit, dan kan uw teeltbegeleider een monster voor diagnose naar het IRS opsturen.

Regelmatig krijgen wij de vraag of telers ook zelf monsters kunnen insturen. Dit is om praktische redenen helaas niet mogelijk. Een probleem speelt vaak op meerdere percelen in een regio. Uw teeltadviseur heeft hetzelfde probleem mogelijk al eerder in uw regio waargenomen en naar IRS Diagnostiek gestuurd. Mocht uw teeltadviseur de oorzaak niet weten, dan kunt u uw adviseur uiteraard wijzen op de mogelijkheid om monsters in te sturen naar IRS Diagnostiek.

Meer informatie kunt u vinden in de Teelthandleiding Diagnostiek. Hier vindt u ook het .

Monsters kunnen opgestuurd worden naar:

IRS Diagnostiek
p.a. Cosun innovation center
Postbus 20
4670 AA Dinteloord

Telefoon 0165 - 516 070
e-mail: diagnostiek@irs.nl

Zorg bij het opsturen naar deze gratis service wel voor voldoende frankering van de monsters. De ervaring leert dat onvoldoende gefrankeerde enveloppen veel later aankomen, waardoor het stellen van een diagnose vaak niet meer mogelijk is.

Contact: diagnostiek@irs.nl

Foto 1. Al vanaf een jong plantstadium kunnen er problemen ontstaan. Probeer de oorzaak altijd te achterhalen. De twee jonge planten (rechts) zijn aangetast door herbicidenschade.

 

 

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 september 2023

Houd wortelrot in de gaten

Nieuws
17 augustus 2023

Bladvuur gesignaleerd

Nieuws
17 augustus 2023

Streef naar gezond loof tot aan de oogst