Sensus breidt areaal cichorei uit

Inulineproducent Sensus is op zoek naar areaaluitbreiding voor de teelt van cichorei. Door een fors hogere basisprijs en het vervallen van de transportkosten-verrekening wordt de cichoreiteelt interessanter, stelt agro-manager René Schunselaar. “De start van de teelt is uitdagend maar eenmaal opgekomen is cichorei een robuust gewas.”

De afzetmarkt voor inuline vertoont al jaren een stabiele groei. “Inuline wordt steeds meer toegepast in mainstream voedingsproducten”, bevestig René Schunselaar, agro-manager bij Sensus. “Dankzij een paar unieke eigenschappen past inuline perfect bij de hedendaagse voedingstrends. Het is een koolhydraat met een lage energieafgifte die ook nog eens de goede bacteriën in het darmstelsel stimuleert. Ook de plantaardige afkomst geeft inuline een streepje voor.” Inuline wordt vooral toegepast in zuivel, brood en banket, ontbijtproducten en babyvoeding.

Bruto saldo van € 5.000 geen uitzondering

Met het oog op de toegenomen afzetkansen is de productiecapaciteit van de Sensus fabriek recentelijk uitgebreid. Er is nu een groter areaal cichorei nodig om die productiecapaciteit te benutten. Met aangepaste contractvoorwaarden verwacht de inulineproducent dat te bereiken. “We hebben hierover intensief overlegd met de telersvereniging”, vertelt Schunselaar. “Het rendement van de teelt liep de laatste jaren terug door tegenvallende opbrengsten en een iets lagere uitbetalingsprijs. En ook de transportkosten werden als een toenemend risico ervaren. Die begonnen te stijgen in de coronatijd en de Oekraïne-crisis maakte de transportkosten nog beweeglijker.”

Bereken jouw saldo samen met een ervaren agent

Onder de nieuwe contractvoorwaarden gaat de uitbetalingsprijs flink omhoog. Schunselaar: “De basisprijs gaat van ongeveer € 70,- nu naar € 90,- per ton voor reguliere telers bij een inulinegetal van 17. Via gehalteverrekening en toeslagen kan de uitbetalingsprijs boven de € 100,- uitkomen. Bij de gangbare opbrengstniveaus van 45 tot 50 ton wortels per hectare gaat de bruto financiële opbrengst dus fors omhoog. Daarnaast is een hele belangrijke aanpassing dat de transportkostenverrekening komt te vervallen. Was de € 70,- een ‘brutoprijs’, de € 90,-  wordt meer een nettoprijs.”

Transparante voorwaarden

Met deze nieuwe voorwaarden verwacht Schunselaar voldoende animo voor areaaluitbreiding bij bestaande en nieuwe telers. “We bieden een overzichtelijk contract met transparante voorwaarden en we betalen binnen vijf weken na levering. Daarbij zijn we gewend om constructief samen te werken in de keten met alle partners inclusief de teler. Iets dat we ook vanuit de coöperatieve COSUN-gedachte natuurlijk goed kennen.”

Teeltrisico’s beheersbaar

De periode van kieming en opkomst van cichorei is uitdagend en dat geldt ook voor de onkruidbestrijding. “Voor een geslaagde teelt verdient het gewas in die periode veel aandacht en prioriteit”, stelt Schunselaar. “Maar als het gewas er eenmaal staat zijn de teeltrisico’s in het algemeen redelijk beheersbaar. Cichorei is een robuust gewas dat wel tegen een stootje kan. Te veel of te weinig water is veelal geen probleem en cichorei heeft amper last van schimmels en insecten.”

Lichte grond heeft voorkeur

Om opkomstrisico’s te minimaliseren kan cichorei het best worden gezaaid op lichte grond (tot 35% afslibbaar). Ook stelt cichorei hoge eisen aan het zaaibed en de zaaitechniek. Schunselaar: “Een vals zaaibed is gebruikelijk op kleigrond en geprimed zaad, dat een uniformere en snellere opkomst heeft, maakt snel opgang.”  De onkruidbestrijding is uitdagend maar ondanks het relatief smalle middelenpakket lukt het nog steeds. “Sensus maakt zich sterk voor behoud van een aantal cruciale herbiciden”, aldus de manager Agro. “Ook stimuleren we, mede in Cosun Groeikracht verband, het gebruik van mechanische onkruidbeheersing. Dat doen we met subsidie en voorlichting. De autonome FarmDroid zaai- en wiedrobot is een mooi voorbeeld van deze ontwikkeling.”

Geïnteresseerd in cichorei? Neem dan contact op met een cichorei-agent in de buurt

 

Uitbetaling cichorei rond de € 100,- per ton

Bereken jouw saldo >