Cichorei is een leuke teelt, maar je moet er kort op zitten.

Als eerstejaars cichoreiteler deed Kevin Fleerkate in 2022 veel nieuwe indrukken en ervaringen op. Samen met zijn adviseur bracht hij het gewas succesvol naar de eindstreep. “De cichoreiteelt brengt nieuw elan in ons bedrijf.”

Kevin Fleerkate zijn hoofdtaak is de werkplanning bij het, voornamelijk veehouderij georiënteerde, loonbedrijf Groot Zevert in Beltrum (Gld.). Maar sinds een jaar of twee heeft hij er ook akkerbouwtaken bij. “Om de machinebezetting te verbeteren zijn we begonnen met de opbouw van een akkerbouwtak”, begint Kevin zijn verhaal. “Maar wij willen meer dan alleen maisteelt en verhuur voor pootgoed. En dus zijn we zelf akkerbouwgewassen gaan telen. En die vallen onder mijn verantwoordelijkheid.”

Maak gebruik van deskundig advies

In 2021 deden de zaaiuien hun intrede en een jaar later dus de cichorei. “Dat was een idee van Marcel Schut”, vertelt Fleerkate, doelend op zijn Agrifirm-adviseur. “Cichorei past goed bij de arbeidsfilm van het loonbedrijf”, verklaart Schut zijn advies. “En cichorei heeft vrijwel geen last van aaltjes en vermeerdert er ook heel weinig. Dat is ook belangrijk.”

Uitdaging

Gevraagd naar de grootste uitdaging van de nieuwe teelt hoeft Kevin niet lang na te denken. “Dat is absoluut de onkruidbestrijding. We hebben hier in het gebied een vrij hoge onkruiddruk en het middelenpakket voor cichorei is niet overdreven groot. Ik heb veel gespard met Marcel over de aanpak. De belangrijkste les is dat je er in de periode rond zaai en opkomst bovenop moet zitten. Je moet dan vrijwel wekelijks in actie komen. Als het niet voor een bespuiting is, dan wel voor een gewasinspectie.” Schut vult aan: “De kracht zit hem bij de onkruidbestrijding in de herhaling en de timing. Dus wekelijks op de knieën om te kijken of er alweer witte kiemdraadjes zijn.”

Die discipline was wel even wennen voor Fleerkate, erkent hij. “Bij onze gangbare werkzaamheden is het meestal niet zo erg als je een keer schuift in de planning omdat je dat beter uitkomt. Bij de onkruidbestrijding in de cichorei is uitstel uit den boze. Nieuwe kiemplantjes betekent direct spuiten want later corrigeren is in cichorei heel lastig. Maar we hebben het onkruid dit seizoen goed onder controle kunnen houden. Het gewas is mooi schoon gebleven.”

Weinig hoofdbrekens

Met uitzondering van de onkruidbestrijding heeft de cichoreiteelt Kevin niet veel hoofdbrekens gekost. De grondbewerking deden ze zelf en een collega-loonwerker heeft de cichorei gezaaid. “Bij de zaai was de grond mooi vochtig; we hadden een opkomst van 97%. Later werd het wel wat droger en hebben we beregend. Uiteindelijk stond 100% boven”, glundert Fleerkate. “Maar als ik niet kon beregenen had ik waarschijnlijk geen cichorei gezaaid.” Voldoende vocht is ook belangrijk voor een goede werking van de bodemherbicides die in het begin aan de middelenmix worden toegevoegd, vertelt Schut. “En als de grond echt droog wordt, valt de cichorei ondanks z’n penwortel toch stil. De teeltlaag is hier maar 35 cm.” De cichorei van Fleerkate is vanaf half juli nog drie keer beregend.

Download de handige handleiding onkruidbestrijding 

Mede dankzij de beregening staat er ten tijde van het interview, half september, een mooi fris gewas met forse wortels. De oogst wordt nog wel even improviseren voor Fleerkate want hij is nu nog de enige cichoreiteler in de wijde omtrek en er draaien in de buurt geen geschikte bietenrooiers. “Voor het rooien van cichorei moet de reiniging van een bietenrooier worden aangepast; ook heb je andere rooischaren nodig. Daarom komt er dit jaar een loonwerker uit Twente. Maar als de teelt hier gaat groeien, hoop ik dat iemand in de buurt de handschoen oppakt.”

Landhonger

Of de teelt van cichorei in de Achterhoek ook werkelijk gaat toenemen? Aan het enthousiasme van Fleerkate zal het niet liggen. “Het is een leuke teelt en mijn collega’s van het loonbedrijf beleven er ook plezier aan. Het heeft echt nieuw elan in ons bedrijf gebracht. Wij willen zelf graag groeien met de akkerbouwtak en dus ook met de cichorei. Maar er is dit gebied veel landhonger. Dus het is even afwachten. Ik krijg wel geregeld vragen van geïnteresseerde akkerbouwers in de buurt.”

Vind hier jouw cichorei adviseur

Voor aspirant cichoreitelers heeft Kevin ook nog wel een tip: “Haal er een goede adviseur bij.  Ik ben heel blij dat Marcel zo veel tijd heeft genomen voor een beginnende teler als ik. Cichorei is een uitdagende teelt en dat maakt het leuk. Maar het is tegelijkertijd een serieuze aangelegenheid.”

Kevin Fleerkate, Beltrum