Cichorei heeft weinig bemesting nodig. Bereken uw stikstof advies.

17 mei 2024

Voor een maximale inulineopbrengst heeft cichorei relatief weinig bemesting nodig.

Stikstof

Een stikstofgift van 50-70 kg per hectare volstaat voor de meeste cichoreipercelen. Indien een geslaagde groenbemester is geteeld, en deze in het najaar is ondergewerkt, kan hier circa 25 kg per hectare vanaf worden getrokken. Een te hoge stikstofgift verlaagd het inulinegehalte en de inulinekwaliteit. Bovendien maakt dit het gewas gevoeliger voor bacterie- en schimmelinfecties, waardoor de kans op wortelrot tijdens de teelt en bewaring toeneemt. Via de Stikstofcalculator op CichoreiNet kunt een adviesstikstofgift berekenen.

Voor lichte gronden kunt u berekenen of er ruimte is voor een beperkte hoeveelheid dierlijke mest. Runderdrijfmest heeft hierin vanwege de verhouding aan mineralen de voorkeur. Bij gemiddelde gehalten is een gift van circa 25 m3 per hectare voldoende. Indien dierlijke mest niet mogelijk is, kan de stikstofgift doormiddel van kunstmest breedwerpig gegeven worden. Dit kan zowel voor zaai (vloeibaar of korrels) of vanaf het 4-bladstadium (alleen korrels).

Fosfaat

Een volveldse fosfaatbemesting is op de meeste cichoreipercelen niet nodig. Fosfaat kan echter wel bevorderend werken bij de begingroei van cichorei. Om hiervan optimaal gebruik te maken is de toepassing van een vloeibare PK-meststof tijdens zaaien in de zaaivoor mogelijk (zie foto 1). Door toediening van deze meststof zal de cichorei sneller door de kwetsbare kiemplantfase groeien, wat vooral een voordeel is bij de onkruidbestrijding. Belangrijk is dat een meststof gebruikt wordt met laag zoutgehalte, zodat kiemverbranding wordt voorkomen. Quickstart PK of Top Flow PK (beide 30 l/ha) zijn hiervoor geschikte producten.

Kalium

Cichorei is een gewas wat veel kalium opneemt. Bij een goede cichoreiopbrengst zullen de wortels circa 200-250 kg K2O per hectare afvoeren. Meerjarig onderzoek door het IRS heeft echter uitgewezen dat bemesting met kalium geen opbrengstverhogend effect gaf. Wel bleek dat bij het verhogen van de kaliumgift, het kaliumgehalte in de plant evenredig toenam. Hierdoor neemt de kaliumafvoer toe, zonder dat dit heeft bijgedragen aan de inulineopbrengst. Hierdoor is het advies om geen kalium toe te dienen aan cichorei.

Beter is om de hoge kaliumafvoer in bouwplanverband te compenseren door een verhoogde kaliumgift aan de volgteelt/volgteelten.

Magnesium

Een basisbemesting met magnesium is normaal gesproken niet nodig. Echter kan cichorei door bepaalde groeiomstandigheden wel magnesiumgebrek vertonen (zie foto 2). Dit komt meestal doordat cichorei tijdelijk niet in staat is voldoende magnesium op te nemen. Dit gebrek kan worden opgevangen door bij de eerste gebreksverschijnselen een bladbespuiting met een magnesiummeststof uit te voeren. Hiervoor kan bijvoorbeeld bitterzout (10-15 kg/ha) worden gebruikt.

Lees voor meer informatie over bemesting in cichorei hoofdstuk 4 van de digitale teelthandleiding Cichopedia op Cichoreinet.

Foto 1: zaaivoortoepassing met een vloeibare PK meststof bevordert de beginontwikkeling van cichorei (foto: IRS).

Foto 2: cichoreiblad met beginnende symptomen van magnesiumgebrek. Deze zijn herkenbaar door de geelverkleuring tussen de nerven. Later verkleuren deze vlekken van geel naar paars (foto: IRS).

Bron: IRS 

Stikstofcalculator

Andere nieuwsberichten

Nieuws
11 juni 2024

Weer meer zichtbaar in CropX/Dacom.

Nieuws
31 mei 2024

Beoordeel de veldopkomst

Nieuws
2 mei 2024

Zaai cichorei zodra de grond het toelaat