Muizenschade voorkomen

11 april 2024

Het zijn maar kleine dieren, maar in één nacht vreet één muis tot wel 600 zaden op. Daarmee kunnen ze in korte tijd dus veel schade veroorzaken in cichorei. Door een week voor zaai al alternatief voer aan te bieden is schade te beperken. In dit bericht leest u meer over schadebeelden en de maatregelen die u al voor, maar ook bij het zaaien kunt nemen.

Kleine kuiltjes en opengebroken zaad

Muizenschade is te herkennen aan kleine kuiltjes in de grond met daarin of daarbij opengebroken zaden. Muizen zoeken namelijk de zaden op, breken ze open en eten vervolgens het embryo eruit. Vaak volgen ze de rij en is dit meters achter elkaar zichtbaar.

Alternatief voer aanbieden

Een maatregel om schade te reduceren is het aanbieden van alternatief voer. Door de muizen dit circa een week voor het zaaien al aan te bieden, leren ze de voerplaatsen te vinden en zullen ze niet actief op zoek gaan naar het cichoreizaad. Wacht dus niet tot na het zaaien of als u al vreterij ziet. Leg het alternatief voer onder een dakpan of halve pvc-pijp, zodat vogels er niet bij kunnen en vul de voerplaatsen na het zaaien regelmatig bij, totdat al het cichoreizaad gekiemd is. Leg op grote percelen ook voerplaatsen midden in het perceel aan. Alternatief voer kan bestaan uit gerst, tarwe, zonnebloempitten, vogelvoer (strooivoer) of varkenskorrels. Als u het zaad even verhit in de magnetron of oven, zal het overgebleven voer wat de muizen laten liggen niet kiemen. Maak nooit gebruik van zaaizaad, aangezien dit fungiciden en/of insecticiden kan bevatten en daardoor niet vervoederd mag worden.

Snelle kieming

Schade komt namelijk vooral voor op percelen, die vroeg gezaaid worden, op percelen met een grof zaaibed of waar zaad droog ligt. Als een muis één zaadje weet te vinden, dan herkent hij de geur van de zaden in de grond en zal op zoek gaan naar andere zaden. Toevoegen van stoffen of middelen aan of op het zaad heeft geen enkele zin. Zodra zaad kiemt, is het niet meer aantrekkelijk voor muizen. Zaai dus in vochtige grond bij voldoende hoge temperatuur, zodat zaden snel kiemen.

Meer informatie

In de teelthandleiding kunt u meer lezen over muizenschade.

Bron: IRS

Foto 1. Schade door muizen kenmerkt zich door restjes van opengebroken pillenzaad. Het aanbieden van alternatief voer en zaaien in vochtige grond beperkt schade.

 

Foto 2. Beperken van muizenschade kan door het aanbieden van alternatief voer onder bijvoorbeeld dakpannen. Maak op circa iedere 50 meter langs de perceelsrand een voerplaats. Eventueel kunt u het alternatief voer breedwerpig over het perceel strooien. Bij dit laatste is het belangrijk het zaad vooraf te verhitten, zodat het niet meer kiemt en dus geen onkruid wordt.

Andere nieuwsberichten

Nieuws
17 mei 2024

Cichorei heeft weinig bemesting nodig

Nieuws
2 mei 2024

Zaai cichorei zodra de grond het toelaat

Nieuws
2 mei 2024

IRS Diagnostiek staat weer voor u klaar