Aandachtspunten beregening voor opkomst

15 april 2020

Ondanks dat de temperatuur momenteel voldoende hoog is, is het door de aanhoudende droogte op veel klei- en zavelgronden niet mogelijk om het zaad in voldoende vochtige grond te zaaien zodat het kan kiemen. Aangezien de komende tijd nauwelijks neerslag wordt verwacht, is de kans groot dat het cichoreizaad na zaai droog komt te liggen.

Indien u de mogelijkheid heeft om te beregenen voor opkomst, hierbij kort een aantal aandachtspunten:

  • zaai zo ondiep mogelijk! Als het zaad bij het zaaien net gedekt wordt, is dit voldoende. Hierdoor staat na bergening de cichorei zo snel als mogelijk boven;
  • wanneer door veel wind geen goede verdeling kan worden bereikt, is het beter om de eerste beregening uit te stellen. Cichoreizaad is prima in staat om droog in de grond te liggen;
  • vanwege de betere verdeling heeft een beregeningsboom de voorkeur boven een kanon;
  • Het beregeningswater mag maximaal 1200 mg chloride per liter bevatten. Dit komt ongeveer overeen met een EC van 4,7. Indien er vooraf zout in de vorm van kunstmest is gestrooid, moet deze maximumwaarde naar beneden worden bijgesteld. Het is niet exact aan te geven hoeveel dit moet zijn;
  • beregen circa 10 mm per keer. Controleer regelmatig of de beregening goed verloopt;
  • houd na de eerste keer beregenen de kieming goed in de gaten. Indien de grond rondom het zaad opdroogt voordat het gekiemd is, is er geen andere mogelijkheid dan de beregening te herhalen;
  • stop met beregenen indien de eerste planten beginnen boven te komen, anders bestaat het risico dat jonge cichoreiplanten onderspoeld worden.

Lees ook hoofdstuk 3.6 van de Cichopedia teelthandleiding op CichoreiNet.

Contact:

Jan-Kees Boonman (IRS)

boonman@irs.nl

06-15102439

Figuur 1: Opkomstberegening in cichorei

Andere nieuwsberichten

Nieuws
1 juni 2023

Onkruidbestrijding bij droge omstandigheden

Nieuws
16 mei 2023

Beoordeel de veldopkomst

Nieuws
3 mei 2023

IRS Diagnostiek staat weer voor u klaar