Aandachtspunten bij de oogst van cichorei

2 september 2021

Aandachtspunten bij de oogst van cichorei

De start van de verwerkingscampagne van Sensus komt in zicht, waardoor binnenkort de oogst van de cichoreiwortels zal aanvangen. Bij de oogst van cichorei is vakmanschap en inzet van de juiste mechanisatie noodzakelijk. Doordat cichorei diep wortelt en breekbaar is, kunnen rooiverliezen aanzienlijk zijn. In dit bericht enkele punten waarop uw aandacht nodig is, zodat maximaal geoogst wordt wat gegroeid is.

Ontbladeren zonder koppen

Sensus hanteert de volgende condities: 75% van de wortels met bladstelen korter dan 2,5 centimeter en geen bladresten langer dan 5 centimeter. De kop van de cichoreiwortel kan geleverd worden.

 • maak gebruik van de ontbladeraar, eventueel gevolgd door een poetseras;
 • maak geen gebruik van nakoppers, dit zorgt voor onnodige kopverliezen.

Rooi de gehele wortel

Een cichoreiwortel is breekbaar, waardoor bij verkeerd lichten de punt te hoog kan afbreken met overmatig verlies tot gevolg. De volgende instellingen van de rooier vormen de basis om de wortel in zijn geheel uit de grond te werken:

 • rooi voldoende diep (minimaal 12 centimeter);
 • afstand tussen de uiteinden van de rooischaren of -wielen: 2,0 tot 3,5 centimeter;
 • zorg ervoor dat de rooielementen exact de rijen volgen;
 • pas de rijsnelheid en de snelheid van de rooischaren of -wielen zo aan dat de wortels zo verticaal mogelijk uit de grond worden gewerkt.

Puntbreuk beperken door woelen

Als de cichorei geoogst wordt na een periode van droogte, kan het nuttig zijn de cichorei eerst los te woelen. Door te woelen komen de wortels losser in de grond te staan, waardoor de kans op overmatige puntbreuk tijdens het lichten afneemt. Als de bodem door neerslag voldoende vochtig is, nemen de voordelen van woelen af. Indien gewoeld wordt zijn de aandachtspunten als volgt:

 • ontblader altijd voorafgaand aan het woelen;
 • beperk het loswoelen van kluiten. Als deze de rooier ingaan verhoogt dit de grondtarra aanzienlijk;
 • zorg ervoor dat de cichorei niet te los gewoeld wordt, zodat de wortels in de rij blijven staan en niet voorover gedrukt worden door het rooielement.

Reinig voldoende maar beperk verliezen

Tijdens het reinigen is het zaak een compromis te vinden tussen voldoende reinigen en beperken van verliezen. Voor de oogst van cichorei is het aan te raden een aantal specifieke aanpassingen aan het reinigingstraject door te voeren:

 • maak gebruik van zonnen met veel spijlen en een gesloten buitenring;
 • voorzie de rekken van geleidingsplaten. Verwijder deze enkel als extra capaciteit nodig is om de grondtarra uit te reinigen;
 • bij gebruik van een axiaalset is bij voorkeur de helft van de rollen glad en wordt de ruimte tussen de rollen verkleind;
 • bij opvoerbanden een maximale steek van 40 millimeter.

Het toerental van de zonnen en axiaalrollen dient zo afgesteld te worden dat er voldoende doorvoer is maar het zeker niet ‘sneeuwt’ onder de rooier. De juiste afstelling is afhankelijk van de omstandigheden, waardoor deze pas in het veld vast te stellen is.

Transport naar de hoop

Beperk de valhoogten en het aantal keren overstorten, zodat de wortels zo min mogelijk beschadigd worden. Het inzetten van een overlaadwagen wordt bij cichorei door de extra overstort niet aanbevolen.

Controleer tijdens het rooien!

Controleer of de rooier over het gehele traject voldoende gesloten is, zodat verlies van hele wortels wordt voorkomen. Ga na of de diameter van het breukvlak van de wortels op de hoop niet groter is dan 2,5 centimeter. Controleer samen met de rooiermachinist de rooikwaliteit tijdens het werk (foto 1) en stel de rooier direct beter af als dat nodig is.

Zie voor uitgebreidere informatie over de oogst van cichorei hoofdstuk 7 van de digitale teelthandleiding Cichopedia, bereikbaar voor cichoreitelers en -agenten op Cichoreinet.

Contact:

Jan-Kees Boonman

Tel: 06-15102439

boonman@irs.nl

Foto 1: Controleer de instelling van de rooischaren door de rooigeulen uit te vegen. De mate van puntbreuk is op deze manier gemakkelijk te bepalen. De rooigeul moet diep genoeg zijn, minimaal 12 centimeter.

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd