Aandachtspunten bij de oogst van cichorei

8 september 2020

Op 31 augustus is de verwerkingscampagne van Sensus gestart en daarmee is ook de oogst van de cichorei op gang gekomen. In dit bericht staan beknopt de belangrijkste aandachtspunten om zoveel mogelijk van de gegroeide cichorei aan de hoop te krijgen. Aangezien cichorei diep wortelt en breekbaar is, vergt de oogst de nodige vakmanschap en juiste inzet van mechanisatie.

Ontbladeren

Sensus hanteert de volgende condities: 75% van de wortels met bladstelen korter dan 2,5 cm en geen bladresten langer dan 5 cm.

 • maak gebruik van de ontbladeraar, eventueel gevolgt door een poetseras;
 • maak geen gebruik van nakoppers, dit zorgt voor onnodige kopverliezen.

Rooien

Bij het lichten van de cichoreiwortel kunnen aanzienlijke verliezen door puntbreuk optreden. De volgende instellingen vormen de basis om puntbreuk te minimaliseren:

 • rooi voldoende diep (minimaal 12 centimeter);
 • afstand tussen de uiteinden van de rooischaren of -wielen: 2,0 tot 3,5 centimeter;
 • zorg ervoor dat het rooielement exact de rij volgt;
 • pas de rijsnelheid aan zodat de wortel zo verticaal mogelijk uit de grond wordt gewerkt.

Woelen

Door de cichorei kort voor de oogst los te woelen, kan verlies door puntbreuk tijdens het lichten nog verder teruggedrongen worden. Aandachtspunten bij woelen zijn:

 • ontblader altijd voorafgaand aan het woelen (zie foto 1);
 • beperk het loswoelen van kluiten. Als deze de rooier ingaan verhoogt dit de grondtarra aanzienlijk;
 • zorg ervoor dat de cichorei niet te los gewoeld wordt, zodat de wortels in de rij blijven staan en niet voorover gedrukt worden door het rooielement.

Reinigen

Tijdens het reinigen is het zaak een compromis te vinden tussen voldoende reinigen en beperken van verliezen. De basis hiervoor is:

 • maak gebruik van zonnen met veel spijlen en een gesloten buitenring;
 • voorzie de rekken van geleidingsplaten (zie foto 2). Verwijder deze enkel als extra capaciteit nodig is om de grondtarra uit te reinigen;
 • bij gebruik van een axiaalset is bij voorkeur de helft van de rollen glad en wordt de ruimte tussen de rollen verkleind (zie foto 3);
 • bij opvoerbanden een maximale steek van 40 millimeter.

Controleren

Controleer of de rooier over het gehele traject voldoende gesloten is, om verlies van hele wortels te voorkomen. Ga na of de diameter van het breukvlak van de wortels op de hoop niet groter is dan 2,5 centimeter. Controleer samen met de rooiermachinist de rooikwaliteit tijdens het werk en stel de rooier direct beter af als dat nodig is.

Zie voor uitgebreidere informatie over de oogst van cichorei hoofdstuk 7 van de digitale teelthandleiding Cichopedia, bereikbaar voor cichoreitelers en -agenten op Cichoreinet.

Contact:

Jan-Kees Boonman

Tel: 06-15102439

boonman@irs.nl

foto

Foto 1: Woelen voorafgaand aan het rooien is een mogelijkheid om puntbreuk te reduceren (foto: Sensus).

foto

Foto 2: Zeker onder droge rooiomstandigheden worden rekken en/of varkensstaarten liefst afgeschermd met geleideplaten om verliezen terug te brengen (foto: IRS).

foto

Foto 3: Een axiaalrollenset geschikt voor cichorei heeft rollen met kleine diameter, smalle tussenruimte en de helft gladde rollen, alles om puntbreuk te beperken (foto: IRS).

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd