Aandachtspunten voor cichorei bewaring

12 november 2020

Succesvol bewaren van cichorei begint met het zoveel als mogelijk benutten van goede oogstomstandigheden en zorgvuldig rooien. Daarnaast spelen het juist aanleggen van de hoop en de afdekstrategie een belangrijke rol om inulineverlies tijdens bewaring zoveel mogelijk te beperken. Cichoreiwortels worden het best bij een lage temperatuur (<10 °C), maar wel vorstvrij, bewaard.

Keuze van het juiste oogstmoment

Beschadigde cichoreiwortels geven hoge verliezen tijdens bewaren. Dit is ook het geval als te veel tarra de luchtventilatie in de hoop bemoeilijkt, waardoor de temperatuur in de hoop kan oplopen. Om de cichoreiwortels met weinig verlies en beschadigingen zonder al te veel tarra te kunnen rooien zijn goede oogstomstandigheden nodig. Zeker op kleigronden is het advies om vanaf november op voorraad te rooien, anders wordt de kans op slechte oogstomstandigheden groot. Op hoog gelegen zandpercelen waar het risico op structuurschade bij oogst in de winter gering is, is het advies om kort voor de (laat)levering te oogsten. Laat oogsten geeft minder bewaarverliezen dan bewaring in de hoop. Zorg wel dat het rooien plaatsvindt voordat een vorstperiode invalt. Houd daarom de weersvooruitzichten goed in de gaten.

Bij voorkeur langgerekte hoop maken

Een langgerekte hoop is het meest gunstig voor voldoende afvoer van de ademhalingswarmte van de cichoreiwortels en verlading met de cichoreimuis. Maak de hoop bij voorkeur niet te hoog (gemiddeld 1,5 meter) en aan de voet niet breder dan 5 meter. In een hooggestorte, brede hoop kan de temperatuur hoog oplopen waardoor de bewaarverliezen sterk toenemen. Voor hopen die met de cichoreimuis verladen worden gelden nog wat aanvullende aandachtspunten die in acht genomen dienen te worden. Geadviseerd wordt daarom om vooraf na te gaan welk type oplader gebruikt gaat worden en wat daarbij de eisen ten aanzien van ligging en formaat van de hoop zijn.

Rotte wortels niet lang bewaarbaar

Door rot aangetaste wortels zijn slecht te bewaren. Partijen met veel sclerotinia-aantasting zijn ongeschikt voor lange bewaring en kunnen het beste zo snel mogelijk aan de fabriek geleverd worden. De hoeveelheid rot kan zich anders snel uitbreiden in de hoop. Deze vorm van wortelrot is te herkennen aan wit schimmelpluis en zwartbruine sclerotiën (zie foto 1).

Tijdig afdekken van de hoop

Als er tijdens verlading gereinigd gaat worden en bij een langere bewaring, is het zinvol de hoop af te dekken met vliesdoek (bijvoorbeeld Toptex, zie foto 2). Zo blijven de wortels droog waardoor het optreden van schimmelvorming en broei beperkt wordt en het reinigingsresultaat bij verlading met de cichoreimuis aanzienlijk wordt verbeterd. Vlak de hoop na het storten af, zodat hij gemakkelijk af te dekken is en houd hierbij de bovenkant bol- of dakvormig voor een goede waterafvoer na afdekken. Als het na het rooien nog even droog weer blijft is het beter te wachten met afdekken tot de eerste warmte uit de hoop is. Cichorei is minder gevoelig voor vorstschade dan bijvoorbeeld suikerbieten. Aanvullend afdekken om vorstschade te voorkomen is nodig als de buitentemperatuur tot onder -5 °C zakt. Dan moet ten minste de voet van de hoop aan de windzijde afgedekt worden met winddicht materiaal (bijvoorbeeld zwart landbouwfolie). Verwijder direct na de vorstperiode het winddichte afdekmateriaal weer, aangezien de temperatuur in de hoop anders snel oploopt en broei ontstaat.

Contact:

Martijn Leijdekkers
leijdekkers@irs.nl
06-27407201

Foto 1. Cichoreiwortel met aantasting door de schimmel sclerotinia. Partijen met veel van dit soort rot zijn ongeschikt voor lange bewaring, omdat de hoeveelheid rot zich snel kan uitbreiden.
Foto 2. Afdekken van de cichoreihoop met vliesdoek is zinvol bij langere bewaring en als bij verlading gereinigd wordt.

Andere nieuwsberichten

Nieuws
15 januari 2021

Loop uw zaaimachine na voor het nieuwe seizoen begint

Nieuws
14 januari 2021

Een huisstijl zo krachtig als planten

Nieuws
14 december 2020

Cichoreizaaischijven keuren 2020/2021