Advies bij zaadkeuze voor cichoreiteelt in 2022

22 september 2021

De contractering voor de teelt van cichorei in 2022 is gestart. Op dat moment maakt u ook de keuze welk ras u komend jaar uit gaat zaaien. In dit bericht enkele adviezen ter ondersteuning voor uw keuze van ras en zaadbehandeling.

Hoogste financiële opbrengst

Volgens de meest recente rassenlijst is het ras Maestoso het ras met de hoogste financiële opbrengst, namelijk 102. Ook het ras Larigot (100) heeft een hoge opbrengstpotentie. Daarnaast biedt Sensus een drietal rassen aan die nog niet op de meest recente rassenlijst vermeld staan. Dit zijn de rassen Ormandy, Oratorio en Heliotrope. De verwachting is dat deze rassen komend jaar tot de rassenlijst toe zullen treden met een gelijkwaardige of hogere financiële opbrengst dan Maestoso.  

Herbicidentolerante rassen

Sensus biedt twee rassen aan die aangemerkt zijn als sulfonyl-urea (SU) tolerant, namelijk Benulite en Rhodonite. Met deze rassen zijn de mogelijkheden op het gebied van chemische onkruidbestrijding groter, aangezien deze rassen toleranter zijn voor de herbiciden Titus en Safari. Dit betekent dat onder andere kamille, klein kruiskruid, gewone melkdistel en in mindere mate melganzenvoet beter te bestrijden zijn. De financiële opbrengst van beide rassen ligt echter merkbaar lager dan bij standaardrassen, namelijk 95 bij Benulite en 94 bij Rhodonite. 

Rassenkeuze aan de hand van leveringstijdstip

Als u bent ingepland om uw cichorei laat te leveren (vanaf 1 december) maakt u de keuze voor een combiras. Combirassen combineren een hoge inulineopbrengst met een hoge inulinekwaliteit. Bij deze rassen treedt minder afbraak van lange inulineketens op wanneer de temperaturen richting het eind van de campagne lager worden. De rassen Larigot, Ormandy en Benulite zijn aangemerkt als combiras.

Van de rassen Oratorio en Heliotrope is bekend dat de inulinekwaliteit bij koude weersomstandigheden juist snel achteruit kan gaan. Vandaar dat deze twee rassen met name geschikt zijn voor vroege levering.

Insecticide tegen bodeminsecten

Ritnaalden en emelten kunnen zorgen voor plantwegval in de periode vanaf opkomst. Aangezien cichorei een trage beginontwikkeling kent, is de periode waarin deze bodeminsecten schade kunnen doen relatief lang. Vooral in bouwplannen met veel grassen, granen, mais of grasachtige groenbemesters is de kans op schade door ritnaalden en emelten groter. Om schade te beperken heeft u de mogelijkheid om zaad behandeld met het insecticide Force te bestellen. Force (werkzame stof tefluthrin) heeft een redelijke werking tegen ritnaalden, maar slechts een beperkte werking tegen emelten. Bij een (te) hoge druk van een of beide van deze bodeminsecten, kan ondanks gebruik van met Force behandeld zaad alsnog aanzienlijke schade door plantwegval ontstaan.

Priming

Het zaad van kweker Florimond Desprez zal vanaf komend jaar geprimed worden. Dit betreft de rassen Rhodonite, Benulite en Heliotrope. Meer over priming leest u in het bericht of in hoofdstuk 1 van Cichopedia.

Contact:

Jan-Kees Boonman

boonman@irs.nl

06-15102439

Foto 1: Het rassenpakket wat Sensus aanbiedt is afkomstig van twee kweekbedrijven die actief zijn in de veredeling van cichoreizaad. Het linker pak is afkomstig van kweker Florimond Desprez, rechts van Chicoline. Beide kwekers leveren het zaad per eenheid van 100.000 zaden, gepilleerd in de fractie van 2,75-3,25 mm (Foto: IRS).

 

Andere nieuwsberichten

Nieuws
11 juni 2024

Weer meer zichtbaar in CropX/Dacom.

Nieuws
31 mei 2024

Beoordeel de veldopkomst

Nieuws
17 mei 2024

Cichorei heeft weinig bemesting nodig