Advies bij zaaizaadkeuze voor cichoreiteelt in 2021

28 september 2020

Gelijktijdig met de contractering maakt u een keuze welk zaaizaad u bestelt. Naast de (financiële) opbrengstcijfers uit de rassenlijst, baseert u uw keuze op de verwachte onkruiddruk, het geplande leveringsmoment en de verwachte druk van bodeminsecten. In dit bericht enkele adviezen ter ondersteuning voor uw keuze van zaaizaad en zaadbehandeling.

Herbicidentolerante rassen

In het huidige aanbod zijn een drietal rassen aangemerkt als ras met specifieke herbicidentolerantie. Met deze rassen (sulfonyl-urea (SU) tolerante rassen genoemd) zijn de mogelijkheden op het gebied van chemische onkruidbestrijding groter, aangezien deze rassen toleranter zijn voor de herbiciden Titus en Safari. Dit betekent dat onder andere kamille, klein kruiskruid en in mindere mate melganzenvoet beter te bestrijden zijn. In dit segment is het ras met de hoogste financiële opbrengst Rhodonite (100). Daarnaast zijn de rassen Barite (98) en Benulite (97) beschikbaar.

Indien de verwachte onkruiddruk het toelaat om zonder toepassing van Titus en/of Safari een geslaagde onkruidbestrijding uit te voeren, is het beter te kiezen voor een standaard ras. In dit segment zijn rassen beschikbaar met hogere schieterresistentie en (financiële) opbrengst. Het ras met de hoogste financiële opbrengst is Maestoso (102). Daarnaast heeft ook het ras Larigot (100) een hoge opbrengstpotentie. In dit segment biedt Sensus dit jaar voor het eerst het ras Ormandy aan. Van dit ras zijn nog geen Nederlandse onderzoeksresultaten beschikbaar, maar uit gegevens van de kweker is bekend dat het relatief hoog scoort op schieterresistentie, inulineopbrengst en inulinekwaliteit.

Rassen voor late levering

Indien u ingepland bent om in 2021 laat te leveren (vanaf 1 december) maakt u de keuze voor een combiras. Combirassen combineren een hoge inulineopbrengst met een hoge inulinekwaliteit. Deze hoge inulinekwaliteit is voornamelijk in het laatste deel van de campagne van belang. De rassen Larigot (100), Fugato (99), Benulite (97) en Ormandy zijn aangemerkt als combiras.

Insecticide tegen bodeminsecten

Ritnaalden en emelten kunnen zorgen voor plantwegval in de periode vanaf opkomst. Aangezien cichorei een trage beginontwikkeling kent, is de periode waarin deze bodeminsecten schade kunnen doen relatief lang. Vooral in bouwplannen met veel grassen, granen of mais is de kans op schade door ritnaalden en emelten groter. Om schade te beperken heeft u de mogelijkheid om zaad behandeld met het insecticide Force te bestellen. Force (werkzame stof tefluthrin) heeft een redelijke werking tegen ritnaalden, maar slechts een beperkte werking tegen emelten. Bij een (te) hoge druk van een of beide van deze bodeminsecten, kan ondanks gebruik van met Force behandeld zaad alsnog aanzienlijke schade door plantwegval ontstaan.

Contact:

Jan-Kees Boonman

boonman@irs.nl

06-15102439

foto

Foto 1: De kleur van de zaadpillen is afhankelijk van de zaadleverancier (blauw = Florimond Deprez of groen = Chicoline). Bij SU-tolerante rassen is het zaad altijd geel van kleur. (Foto: IRS)

foto

Foto 2: Verschil in gewasstand na bespuiting met de herbicide Titus (in totaal 70 g/ha gespoten) tussen een SU-tolerant (linker zes rijen) en een standaard ras (rechter zes rijen). (Foto: IRS)

 

 

Andere nieuwsberichten

Nieuws
18 april 2024

Wees bij vochtig weer alert op slakkenschade

Nieuws
11 april 2024

Muizenschade voorkomen

Nieuws
26 maart 2024

Onkruidbestrijdingsadvies is geactualiseerd